Božja beseda za ponedeljek, 20. maja 2024


Marija, Mati Cerkve, obvezni god

Ponedeljek 7. tedna med letom (leto II)

Takoj je dečkov oče vzkliknil: »Verujem, pomagaj moji neveri!« (Mr 9,24).

Berilo

Če smo prepirljivi, nismo Božji

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 3,13-18)

Bratje moji, kdo je med vami moder in razumen? Pokaže naj z lepim življenjem svoja dela v modri krotkosti. Ako pa imate grenko zavist in prepirljivost v srcu, se nikar ne hvalite in ne lazite zoper resnico. Taka modrost ne prihaja od zgoraj, ampak je pozemeljska, čutna, hudičeva. Kjer je namreč zavist in prepirljivost, tam je nered in vsako zlo. Modrost, ki je od zgoraj, pa je najprej čista, potem miroljubna, prizanesljiva, dovzetna, polna usmiljenja in dobrih sadov, brez pristranosti in brez hlimbe. Sad pravičnosti pa se seje v miru tistim, ki delajo za mir.

Psalm 19

Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«

Ps 19,8.9.10.15

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«
Prijetni naj bodo izreki mojih ust
in misli mojega srca
pred teboj, o Gospod,
moja skala in moj rešitelj.
Odpev: »Gospodove zapovedi nas razveseljujejo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kdor me ljubi, mojo besedo spolnjuje, moj oče ga ljubi in bova k njemu prišla. Aleluja.

Gospod, pomagaj moji neveri

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,14-29)

Ko je šel Jezus z gore in je prihajal k učencem, je videl okrog njih veliko množico in pismouke, ki so se z njimi prepirali. Vsa množica je ostrmela, ko ga je zagledala, tekli so mu naproti in ga pozdravljali. Vprašal jih je: »Kaj se prepirate z njimi?« Odgovoril mu je nekdo iz množice: »Učenik, pripeljal sem tebi svojega sina, ki ima nemega duha. Koder koli ga napade, ga vrže; peni se, z zobmi škriplje in odreveni. Rekel sem tvojim učencem, da bi ga izgnali, pa ga niso mogli.«

On pa jim je odgovoril: »O neverni rod! Doklej bom pri vas? Doklej vas bom prenašal? Privedite ga k meni!« In privedli so ga k njemu. Ko ga je duh zagledal, je dečka takoj stresel; deček je padel na tla, se valjal in penil. Jezus je vprašal njegovega očeta: »Koliko časa je, odkar se mu to dogaja?« Ta je rekel: »Od otroških let; večkrat ga je vrgel tudi v ogenj in v vodo, da bi ga končal, toda če kaj moreš, se nas usmili in nam pomagaj!« Jezus mu je rekel: »›Če moreš‹? Tistemu, ki veruje, je vse mogoče.« Takoj je dečkov oče vzkliknil: »Verujem, pomagaj moji neveri!«

Ko je Jezus videl, da množica narašča, je zagrozil hudemu duhu in mu rekel: »Nemi in gluhi duh, jaz ti velim, pojdi iz njega in ne vračaj se več vanj!« Zakričal je, ga silno stresel in odšel. Bil je kakor mrtev, tako da so mnogi govorili: »Umrl je.« Jezus ga je pa prijel za roko in vzdignil – in vstal je. Ko je pa prišel v hišo, so ga njegovi učenci na samem vpraševali: »Kako da ga mi nismo mogli izgnati?« Povedal jim je: »Ta rod se ne da izgnati drugače ko z molitvijo.«
Marija, Mati Cerkve (leto II), obvezni god

»Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu.« (Lk 2,19)

Berilo

Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,4-7)

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

Psalm 67

Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

Ps 67,2-3.5-6.8

O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi,
razjásni svoje obličje nad nami!
Naj spoznajo tvojo pot vsi na zemlji,
vsi narodi tvoje odrešenje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
Veselijo in radujejo naj se narodi,
ker sodiš ljudstva pravično
in vodiš narode na zemlji.
O Bog, slavijo naj te ljudstva.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«
O Bog, slavijo naj te ljudstva,
slavijo naj te vsa ljudstva.
Bog nas blagoslavlja,
naj ga častijo vsi konci zemlje.
Odpev: »O Bog, izkaži nam milost in nas blagoslôvi!«

Evangelij

Heb 1,1-2a

Aleluja

Aleluja. Velikokrat in na veliko načinov je Bog nekoč govóril očetom po prerokih, v teh dneh poslednjega časa pa nam je spregovóril po Sinu. Aleluja.

Našli so Marijo, Jožefa in dete

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,16-21)

Tisti čas so pastirji pohiteli v Bêtlehem in našli Marijo, Jožefa in dete, položêno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in jih premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih osem dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu.

Marija, Mati Cerkve

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Bernardin Sijenski

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Apostol Jakob govori kristjanom o dveh vrstah modrosti, o lažni in tisti, ki prihaja od zgoraj. Iz njiju sta tudi dva izhoda: razbitost v neslogi ali življenje v skupnosti. Boril se bom proti zlu, ki prihaja iz greha; njegov sad sta nevoščljivost in napuh. Gospod, naj z živo vero gradim življenje po modrosti, ki prihaja od zgoraj in je čista, miroljubna, prizanesljiva, usmiljena in resnična.

Evangelij

Jezus prihaja z gore. Čaka ga množica in oče z obsedenim sinom, ki ga učenci ne morejo rešiti. Jezus začuti zaupljivo željo tega očeta, ki ga prosi, naj mu okrepi vero. Poglobil bom zaupanje v Božjo moč, ki je močnejša od zla in skušnjav. Gospod, okrepi mi vero vate, da si ne bi domišljal, da se bom boril le s svojimi močmi in znanjem.

Primož Krečič