Božja beseda za torek, 16. aprila 2024

Teden molitve za duhovne poklice (od 3. do 4. velikonočne nedelje)


Sv. Bernardka Lurška, obvezni god

Torek 3. velikonočnega tedna

»Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« (Jn 6,33)

Berilo

Štefan izroči dušo Jezusu

Berilo iz apostolskih del (Apd 7,51-8,1)

Tisti čas je Štefan rekel ljudstvu, starešinam in pismoukom: »Trdovratni in neobrezani na srcih in ušesih, vi se vedno upirate Svetemu Duhu; kakor vaši očetje, tako tudi vi! Katerega izmed prerokov vaši očetje niso preganjali? Celo morili so tiste, ki so napovedovali prihod Pravičnega; in tega ste zdaj izdali in umorili, vi, ki ste prejeli postavo po uredbi angelov in se je niste držali.«

Ko so to slišali, so se togotili v svojih srcih in z zobmi škripali zoper njega. On, ki je bil poln Svetega Duha, pa je uprl pogled v nebo, videl Božje veličastvo in Jezusa, stoječega na Božji desnici, in je rekel: »Glejte, vidim nebesa odprta in Sina človekovega, stoječega na Božji desnici.« Tedaj so zavpili z močnim glasom, si zatisnili ušesa in vsi hkrati planili nanj; in vrgli so ga iz mesta ter ga kamenjali. Priče pa so odložile svoja oblačila k nogam mladeniča, ki se je imenoval Savel. In kamnali so Štefana, ko je molil: »Gospod Jezus, sprejmi mojo dušo!« Pokleknil je in z močnim glasom zaklical: »Gospod, ne prištevaj jim tega greha!« In ko je to rekel, je zaspal. Savel pa je odobraval njegov umor.

Psalm 31

Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Ps 31,3-4.6-7.8.17.21

Bodi mi zavetna skala, o Bog,
utrjen grad, da me rešiš!
Ti si moja skala in moj grad,
zaradi svojega imena me boš vodil in ravnal.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
V tvoje roke izročam svojega duha:
rešil me boš, Gospod, zvesti Bog.
Jaz zaupam v Gospoda.
Radoval in veselil se bom tvojega usmiljenja.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«
Razjasni svoj obraz nad svojim hlapcem,
reši me v svoji milosrčnosti!
Varuješ me z varstvom svojega obličja
pred zaroto mojih nasprotnikov.
Odpev: »Gospod, v tvoje roke izročam svojo dušo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Kristus je vstal in nam zasvetil, s svojo krvjo nas je odrešil. Aleluja.

Jezus daje kruha od Očeta

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,30-35)

Tisti čas so ljudje rekli Jezusu: »Katero znamenje boš dal, da bomo uvideli in ti verovali? Kaj boš naredil? Naši očetje so jedli v puščavi mano, kakor je pisano: ›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹« Jezus jim je rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam dal kruha iz nebes Mojzes, ampak moj Oče vam daje pravi kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.«

Rekli so mu: »Gospod, daj nam vselej tega kruha!« Jezus jim je rekel: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, ne bo lačen, in kdor vame veruje, ne bo nikoli žejen.«
Sv. Bernardka Lurška, obvezni god

Berilo

Ponižni in skromni bodo rešeni

Berilo iz knjige preroka Zofonija (Sof 2,3; 3,12-13)

Iščite Gospoda, vsi ponižni v deželi, ki izpolnjujete njegovo pravico! Iščite pravičnost, iščite ponižnost, morebiti se skrijete ob dnevu Gospodove jeze. V tvoji sredi pustim ponižno in skromno ljudstvo; ti, Izraelov ostanek, bodo iskali zavetje v Gospodovem imenu; ne bodo delali krivice, ne bodo lažnivo govorili, v njihovih ustih ne bo zvijačnega jezika. Zares, pasli in počivali bodo, ne da bi jih kdo vznemirjal.

Ali

Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 19,1.5-9)

Jaz, Janez, sem slišal kakor močan glas velike množice v nebesih, ki je klicala: »Aleluja! Zveličanje in slava in moč našemu Bogu.« In od prestola je prišel glas, ki je rekel: »Hvalite našega Boga, vsi njegovi služabniki in kateri se ga bojite, mali in veliki!«

In slišal sem kakor glas velike množice in kakor šumenje mnogih vodá in kakor bobnenje močnih gromov: »Aleluja, ker je zakraljeval naš Gospod, vsemogočni Bog. Veselimo in radujmo se in dajmo mu čast, kajti prišla je Jagnjetova svatba in njegova zaročenka se je pripravila in ji je bilo dano, da se je oblekla v svetlo čisto tančico.« Tančica so namreč pravična dela svetnikov. In rekel mi je: »Zapiši: Blagor povabljenim na Jagnjetovo gostijo!«

Psalm 148

Odpev: »Aleluja.«

Ps 148,1-2.11-14

Hvalite Gospoda z nebes,
hvalite ga na višavah!
Hvalite ga vsi njegovi angeli,
hvalite ga vse njegove nebesne vojske.
Odpev: »Aleluja.«
Kralji zemlje in vsa ljudstva,
knezi in vsi sodniki na zemlji;
mladeniči in mladenke,
starčki in otroci!
Odpev: »Aleluja.«
Naj hvalijo Gospodovo ime,
ker le njegovo ime je vzvišeno,
njegovo veličastvo sega
nad zemljo in nebo!
Odpev: »Aleluja.«
Dvignil je moč svojemu ljudstvu,
ponos za vse njegove svete,
Izraelove sinove,
za ljudstvo, ki mu je blizu.
Odpev: »Aleluja.«

Evangelij

Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Veselite se vašega plačila v nebesih

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,1-12)

Ko je Jezus videl množice, je šel na goro, in ko je sedel, so stopili k njemu njegovi učenci. Začel jih je učiti: Blagor ubogim v duhu, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor krotkim, kajti ti bodo deželo posedli. Blagor žalostnim, kajti ti bodo potolaženi. Blagor lačnim in žejnim pravice, kajti ti bodo nasičeni. Blagor usmiljenim, kajti ti bodo usmiljenje dosegli. Blagor čistim v srcu, kajti ti bodo Boga gledali. Blagor miroljubnim, kajti ti bodo Božji otroci. Blagor tistim, ki so zaradi pravice preganjani, kajti njih je nebeško kraljestvo. Blagor vam, kadar vas bodo zaradi mene zasramovali in preganjali in vse hudo zoper vas lažnivo govorili. Veselite in radujte se, kajti veliko je vaše plačilo v nebesih.

Sv. Bernardka Lurška (16. april)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Bernarda Lurška

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Štefan razkrije sovraštvo, ki je v nasprotnikih, da se upirajo Svetemu Duhu. Ko ga kamenjajo, ne sovraži, ampak jim odpusti. Pri umiranju se na njegovem obrazu razkrije sijaj Jezusove slave, ko izroči svojega duha. Kakor Štefan bom izročil življenje Jezusu in bom pripravljen za odpuščanje. Gospod, naj tudi moj obraz zasije ob tvoji slavi, ki je močnejša od vsake človeške hudobije.


Evangelij

Množica išče minljivega kruha in čudežnih znamenj, Jezus pa govori o hrani iz nebes. Jezusova ljubezen je resnični kruh, ker docela izpolni človeško življenje. V različnih okoliščinah se bom odpiral daru njegove ljubezni in se hranil z njim. Gospod, naj nikoli ne podvomim v tvojo ljubezen in v vsem sprejemam, kar mi podarjaš za moč mojemu življenju.

Primož Krečič