Božja beseda za torek, 14. maja 2024

Torek 7. velikonočnega tedna

»Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili, pa si jih dal meni.« (Jn 17,6)

Berilo

Pavel napoveduje konec svojega oznanjevanja

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,17-27)

Tiste dni je Pavel iz Mileta poslal v Efez poklicat cerkvene starešine. Ko so prišli k njemu, jim je rekel: »Veste, kako sem ves čas živel med vami, od prvega dne, ko sem prišel v Azijo, in služil Gospodu z vso ponižnostjo, v solzah in preskušnjah, ki so me zadele zaradi judovskega zalezovanja; kako nisem opustil nič koristnega, da bi vam ne bil oznanjal in vas učil javno in po hišah, dokazujoč Judom in poganom spreobrnjenje k Bogu in vero v našega Gospoda Jezusa Kristusa.

In glejte, ujetnik Duha grem zdaj v Jeruzalem, ne da bi vedel, kaj se mi bo tam zgodilo; le da mi Sveti Duh po vseh mestih spričuje in pravi, da me čakajo vezi in bridkosti. Toda mislim, da življenje zame nima nobene vrednosti, samo da dokončam svoj tek in dovršim službo, ki sem jo prejel od Gospoda Jezusa, da spričam blagovest o Božji milosti.

In zdaj, glejte, vem, da ne boste več videli mojega obličja vi vsi, med katerimi sem hodil in oznanjal Božje kraljestvo. Zato vam današnji dan spričujem, da sem nedolžen nad krvjo vas vseh. Nisem se namreč ognil, da bi vam ne bil oznanil vse Božje volje.«

Psalm 68

Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Ps 68,10-11.20-21

Obilen dež si poslal, o Bog, na svojo dedino,
ko je bila izčrpana, si jo okrepčal.
Tvoja čreda je v njej prebivala, o Bog,
ubožcu si jo pripravil v svoji dobroti.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Slavljen bodi Gospod, iz dneva v dan!
Naša bremena nôsi, Bog naše rešitve!
Naš Bog je Bog, ki rešuje.
Gospodov Bog daje rešitev iz smrti.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Prosil bom Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, da ostane pri vas vekomaj. Aleluja.

Oče proslavi svojega Sina

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,1-11)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in rekel: »Oče, prišla je ura; proslavi svojega Sina, da tvoj Sin tebe proslavi, kakor si mu dal oblast nad vsem človeštvom, da bo vsem, katere si mu dal, podelil večno življenje. To pa je večno življenje, da poznajo tebe, edinega pravega Boga in katerega si poslal, Jezusa Kristusa. Proslavil sem te na zemlji, dokončal delo, ki si mi ga dal, da ga izvršim.

In zdaj me ti, Oče, proslavi pri sebi s slavo, ki sem jo imel pri tebi, preden je bil svet. Razodel sem tvoje ime ljudem, katere si mi dal od sveta. Tvoji so bili in si jih dal meni; in tvojo besedo so ohranili. Zdaj vedo, da je vse, kar si mi dal, od tebe. Zakaj besede, ki si mi jih dal, sem dal njim; oni so jih sprejeli in so resnično spoznali, da sem od tebe izšel, in verovali, da si me ti poslal.

Zanje prosim. Ne prosim za svet, ampak za tiste, katere si mi dal, ker so tvoji; in vse, kar je moje, je tvoje, in kar je tvoje, je moje in proslavljen sem v njih. Že nisem več na svetu, oni so na svetu, a jaz odhajam k tebi.«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Bonifacij

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

V Miletu Pavel spregovori starešinam Cerkve v Efezu. Med poslavljanjem odkriva svojo misijonsko pot in služenje Gospodu, ki je bilo zares neutrudno, zvesto in svobodno. V tej podaritvi je pripravljen tvegati tudi pot v Jeruzalem. Posnemal bom apostola v njegovi predanosti evangeliju in zaupanju v Božjo previdnost. Gospod, naj bom v vseh okoliščinah to, kar hočeš ti, tudi če bom moral zato trpeti.


Evangelij

Jezus končuje poslanstvo. Očeta prosi, da bi ga poveličal. Potem prosi za učence, ki so sprejeli njegovo razodetje, da bi kljub nasprotovanju sveta ostali povezani z njim ter Očetom. Ob besedi evangelija bom odkrival Jezusovo ljubezen do mene in prosil Očeta, naj me spremlja. Gospod, pomagaj mi, da bom odprt za veliki dar tvoje ljubezni. Naj ne podležem sebičnosti sveta.

Primož Krečič