Božja beseda za sredo, 12. junija 2024

Sreda 10. tedna med letom (leto II)

»Kdor pa jih bo (zapovedi) spolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu« (Mt 5,19b).

Berilo

Elija prosi uslišanja, da bi ljudstvo spoznalo pravega Boga

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 18,20-39)

Kralj Ahab je sklical vse Izraelove sinove in zbral preroke na gori Karmel. Tedaj je stopil Elija pred vse ljudstvo in rekel: »Doklej boste omahovali na dve strani? Če je Jahve Bog, hodite za njim; če pa je Baal, hodite za tem!« A ljudstvo mu ni nič odgovorilo.

Nato je Elija rekel ljudstvu: »Jaz sem ostal sam izmed Gospodovih prerokov, Baalovih prerokov pa je štiristo petdeset. Naj nam dajo dva vola. Ti naj si izberejo enega vola, ga razsekajo in položijo na drva, ognja pa naj ne podtikajo. Jaz bom pripravil drugega vola in ga položil na drva, ognja pa ne bom podtaknil. Kličite ime svojega boga, jaz pa bom klical Gospodovo ime! In bog, kateri bo odgovoril z ognjem, ta bodi Bog!« Odvrnilo je vse ljudstvo: »Prav je tako!«

Elija je torej rekel Baalovim prerokom: »Izberite si enega vola in ga pripravite prvi, ker vas je več! Kličite ime svojega boga, ognja pa ne podtikajte!« Vzeli so vola, ki jim ga je bil prepustil, ga pripravili in klicali Baalovo ime od jutra do poldneva: »Baal, usliši nas!« A ni bilo glasu ne odgovora. Pri tem so poskakovali okoli oltarja, ki so ga bili naredili. Ko je bilo že poldne, jih je Elija zasmehoval: »Vpijte na ves glas! Saj je vendar bog! Morda se je zamislil, ali je zaposlen, ali je odpotoval; morda spi in se bo potem prebudil.« Vpili so torej na ves glas in so se, kakor je pri njih navada, zarezovali z noži in sulicami, da je tekla po njih kri. Ko je minilo poldne, so besneli do časa, ko se daruje večerna daritev. Toda ni bilo glasu ne odgovora ne uslišanja.

Tedaj je Elija ukazal vsemu ljudstvu: »Pristopite k meni!« Ko je k njemu pristopilo vse ljudstvo, je popravil Gospodov oltar, ki je bil razdrt. Vzel je dvanajst kamnov po številu rodov Jakobovih sinov. (Njemu je bila prišla Gospodova beseda: »Izrael bodi tvoje ime!«) S kamni je napravil oltar v Gospodovem imenu in naredil okoli oltarja jarek, ki bi držal dve meri žita. Naložil je drva, razsekal vola in ga položil na drva. Nato je ukazal: »Napolnite štiri vrče z vodo in jo izlijte na žgalno daritev in na drva!« Potem je ukazal: »Storite to drugič!« Ko so storili drugič, je velel: »Storite še tretjič!« In storili so tretjič, tako da je voda tekla okoli oltarja. Tudi jarek je napolnil z vodo.

Ob času, ko se daruje večerna daritev, je pristopil prerok Elija in govoril: »Gospod, Bog Abrahamov, Izakov in Izraelov, pokaži danes, da si ti Bog v Izraelu in jaz tvoj služabnik in da sem vse to storil po tvoji besedi! Gospod, usliši me, da to ljudstvo spozna, da si ti, Gospod, Bog in da si ti spreobrnil njihova srca!« Tedaj je padel Gospodov ogenj in použil žgalno daritev in drva, kamne in prst ter polizal vodo v jarku. Ko je vse ljudstvo to videlo, je padlo na obraz in govorilo: »Gospod je Bog! Gospod je Bog!«

Psalm 16

Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«

Ps 16,1-2.4.5.8.11

Varuj me, o Bog, k tebi se zatekam!
Govorim Gospodu: »Ti si moj Gospod,
delež moje dediščine in mojega keliha,
ti vodiš mojo usodo.«
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«
Slavim Gospoda, da mi svetuje,
in celo ponoči me opominja moje srce.
Vedno imam pred seboj Gospoda;
ker je na moji desni, ne omahnem.
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«
Pokazal mi boš pot življenja,
polnost veselja pri sebi,
večne radosti na svoji desnici,
večne radosti na svoji desnici.
Odpev: »Gospod, varuj nas, vate zaupamo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Poúči me o poti svojih zapovedi in premišljeval  bom tvoja čudovita dela. Aleluja.

Kristus dopolnjuje Božjo zavezo in Božje zapovedi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,17-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne mislite, da sem prišel razvezovat postavo ali preroke; ne razvezovat, marveč dopolnit sem jih prišel. Kajti resnično, povem vam: Dokler ne preide nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil katero teh najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu.

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Leon III

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo


Na Karmelu pride do obračuna med Baalovimi preroki in Elijem. Na vse načine kličejo malika, pa se ne odzove in ne prižge daritve. Elija daruje v težjih razmerah, toda Bog usliši njegovo prošnjo in použije daritev. Ob Eliju spoznavam, da Bog tudi danes dela velika znamenja svoje ljubezni do človeštva. Gospod, hvala, ker mi na mnoge načine kažeš, da si ti edini resnični Bog.


Evangelij


Jezus potrjuje moralno učenje stare zaveze. On je dokončna izpolnitev vsega, kar so po Božjem navdihu napisali v postavi in preroških napovedih. Pozorno bom sprejemal Jezusove zahteve, po katerih mi razodeva Očetovo voljo. Tako dobi pomen še tako majhna zapoved. Gospod, daj mi modrosti in vztrajnost, da se bom zavedal pomena tvojih zapovedi in jih uresničeval v življenju.

Primož Krečič