Božja beseda za sredo, 10. julija 2024

Sreda 14. tedna med letom (leto II)

»Imena dvanajstih apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej ... « (Mt 10,2)

Berilo

Prerok spodbuja k spreobrnitvi, dokler je še čas

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 10,1-3.7-8.12)

Izrael je bil bujna trta, ki je obilno rodila. Čim bolj pa je bila polna sadov, tem bolj so množili oltarje, čim bolje je šlo deželi, tem bogatejše stebre so stavili. Njih srce je razdeljeno, zdaj bodo pokončani; Gospod bo razdrl njih oltarje, porušil bo njihove stebre. Tedaj bodo rekli: »Nimamo kralja, ker se nismo bali Gospoda; kaj nam more kralj pomagati?«

Samarija je propadla, njen kralj je ko trska na površini vode. Razdejane bodo zločinske višine, ta greh Izraelov; trnje in robidovje bo rastlo na njihovih oltarjih. Tedaj porečejo goram: »Pokrijte nas!« in hribom: »Padite na nas!« Sejte si seme pravičnosti; novo zemljo prekrčite! Čas je iskati Gospoda, da pride k vam sad pravičnosti!

Psalm 105

Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«

Ps 105,2-3.4-5.6-7

Pojte Gospodu, igrajte mu,
pripovedujte o vseh njegovih čudežih!
Ponašajte se z njegovim svetim imenom,
naj se veseli srce njih, ki iščejo Gospoda!
Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«
Opazujte Gospoda in njegovo moč,
vedno iščite njegovo obličje!
Spominjajte se njegovih čudovitih del,
njegovih znamenj in njegove razsodbe.
Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«
O zarod njegovega služabnika Abrahama,
sinovi njegovega izvoljenca Jakoba!
On je Gospod, naš Bog;
njegove sodbe veljajo po vsej zemlji.
Odpev: »Iščite vedno Gospodovo obličje.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Oče nas je radovoljno rodil z besedo resnice, da bi bili nekakšna prvina njegovih stvari. Aleluja.

Jezus pošilja apostole k izgubljenim Izraelovim sinovom

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,1-7)

Tisti čas je Jezus poklical svojih dvanajst učencev ter jim dal oblast izganjati hude duhove in ozdravljati vsaktere bolezni in vsaktere slabosti.

Imena dvanajsterih apostolov so pa ta: prvi Simon, ki se imenuje Peter, in njegov brat Andrej; Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez; Filip in Bartolomej; Tomaž in cestninar Matej; Jakob, Alfejev sin, in Tadej; Simon Gorečnik in Juda Iškarijot, ki ga je tudi izdal.

Teh dvanajst je Jezus poslal in jim naročil: »Na pot k nevernikom ne hodite in v samarijska mesta ne stopajte, marveč pojdite k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Grede oznanjajte: ›Približalo se je nebeško kraljestvo.‹«

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podkast.

Svetnik za vsak dan
Veronika Giuliani

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Poslušajte kot podkast.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je razočaran nad svojim ljudstvom. Grozi mu s kaznimi, obenem pa ga vabi, naj se zave svoje zmote ter se vrne k njemu. Prerok začuti to Gospodovo ljubezen do ljudstva. Trudil se bom sprejemati ljudi kakor jih sprejema Gospod, ki ljubi brez meja, vendar ne naivno. Gospod, težko te je posnemati v tej neustavljivi ljubezni, s katero kličeš in sprejemaš vsakega človeka.

Evangelij

Jezus pokliče razne ljudi, da bi z njim oznanjali prihod Božjega kraljestva. Učenci tako nadaljujejo njegovo poslanstvo. Z besedo in zgledom se bom ob srečanjih z ljudmi trudil pokazati to, kar je Jezus govoril in živel. Gospod, ti si ljudem razodel prihod Kraljestva. Daj, da se bom zavedal odgovornosti v svetu, ki mi jo zaupaš. Pomagaj mi, da bom učljiv in zvest v tvoji službi.

Primož Krečič