HOZANA.si: Božja beseda

Božja beseda po mesecih

« September 2020 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.9.2020Torek 22. tedna med letom1 Kor 2,10-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37»Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo« (Lk 4,32)
2.9.2020Sreda 22. tedna med letom1 Kor 3,1-9; Ps 33,12-13.14-15.20-21; Lk 4,38-44»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)
3.9.2020Četrtek 22. tedna med letom, četrtek pred prvim petkom1 Kor 3,18-23; Ps 24,1-2.3-4.5-6; Lk 5,1-11»Ko pa je nehal govoriti, je rekel Simonu: 'Odrini na globoko in vrzite mreže za lov!'« (Lk 5,4)
4.9.2020Petek 22. tedna med letom, prvi petek v mesecu1 Kor 4,1-5; Ps 37,3-4.5-6.27-28.39-40; Lk 5,33-39»Jezus jim je odgovoril: 'Ali morete doseči, da bi se svatje postili, dokler je ženin med njimi?'« (Lk 5,34)
5.9.2020Sobota 22. tedna med letom, sobota po prvem petku1 Kor 4,6-15; Ps 145,17-18.19-20.21; Lk 6,1-5»In rekel jim je: 'Sin človekov je gospodar sobote.'« (Lk 6,5)
6.9.202023. nedelja med letomEzk 33,7-9; Ps 95,1-2.6-7.8-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20»Kjer sta namreč dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi.« (Mt 18,20)
7.9.2020Ponedeljek 23. tedna med letom1 Kor 5,1-8; Ps 5,5-6.7.12; Lk 6,6-11»Jezus jim je rekel: 'Vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?'« (Lk 6,9)
8.9.2020Rojstvo Device MarijeMih 5,1-4 ali Rim 8,28-30; Ps 87,1-3.5-7; Mt 1,1-16.18-23»Jožef, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha« (Mt 1,20).
9.9.2020Sreda 23. tedna med letom1 Kor 7,25-31; Ps 45,11-12.14-15.16-17; Lk 6,20-26»Jezus se je ozrl po svojih učencih in govoril: 'Blagor vam, ubogi, kajti vaše je Božje kraljestvo.'« (Lk 6,20)
10.9.2020Četrtek 23. tedna med letom1 Kor 8,1-7.10-13; Ps 139,1-3.13-14.23-24; Lk 6,27-38»In kakor hočete, da bi ljudje storili vam, storite vi njim.« (Lk 6,31)
11.9.2020Petek 23. tedna med letom1 Kor 9,16-19.22-27; Ps 84,3.4.5-6.8.12; Lk 6,39-42»Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš?« (Lk 6,41)
12.9.2020Sobota 23. tedna med letom1 Kor 10,14-22; Ps 116,12-13.17-18; Lk 6,43-49»Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro.« (Lk 6,45a)
13.9.202024. nedelja med letom, katehetska nedeljaSir 27,30-28,7; Ps 103,1-2.3-4.9-10.11-12; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35»Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil« (Mt 18,27)
14.9.2020Povišanje sv. Križa4 Mz 21,4-9; Ps 78,1-2.34-38; Flp 2,6-11; Jn 3,13-17»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.« (Jn 3,17)
15.9.2020Torek 24. tedna med letom1 Kor 12,12-14.27-31; Ps 100,1-2.3.4.5; Lk 7,11-17»Ko jo je Gospod zagledal, se mu je zasmilila in ji je rekel: 'Ne jokaj!'« (Lk 7,13)
16.9.2020Sreda 24. tedna med letom1 Kor 12,31-13,13; Ps 33,2-3.4-5.12.22; Lk 7,31-35»S kom naj torej primerjam ljudi tega rodu? Komu so podobni?« (Lk 7,31)
17.9.2020Četrtek 24. tedna med letom1 Kor 15,1-11; Ps 118,1-2.16-17.28; Lk 7,36-50»Odpuščeni so njeni mnogi grehi, ker je močno ljubila.« (Lk 7,47a)
18.9.2020Petek 24. tedna med letom1 Kor 15,12-20; Ps 17,1.6-7.8.15; Lk 8,1-3»Potem je hodil od mesta do mesta in od vasi do vasi, oznanjal in razglašal evangelij o Božjem kraljestvu.« (Lk 8,1)
19.9.2020Sobota 24. tedna med letom1 Kor 15,35-37.42-49; Ps 56,10-12.13-14; Lk 8,4-15»Rekel jim je: 'Vam je dano spoznati skrivnosti Božjega kraljestva, drugim pa je to dano v prilikah.'« (Lk 8, 10a)
20.9.202025. nedelja med letom, nedelja svetniških kandidatovIz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20-24.27; Mt 20,1-16»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹« (Mt 20,4)
21.9.2020Sv. Matej, apostol in evangelistEf 4,1-7.11-13; Ps 19,2-5; Mt 9,9-13Jezus je zagledal moža, imenovanega Matej, ki je sedél pri mitnici, in mu je rekel: »Hôdi za menoj!« (Mt 9,9).
22.9.2020Torek 25. tedna med letomPrg 21,1-6.10-13; Ps 119,1.27.20.34.35.44; Lk 8,19-21»On pa jim je odgovoril: 'Moja mati in moji bratje so tisti, ki Božjo besedo poslušajo in uresničujejo.'« (Lk 8,21)
23.9.2020Sreda 25. tedna med letomPrg 30,5-9; Ps 119,29.72.89.101.104.163; Lk 9,1-6»Poslal jih je oznanjat Božje kraljestvo in ozdravljat bolnike« (Lk 9,1-2)
24.9.2020Četrtek 25. tedna med letomPrd 1,2-11; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14.17; Lk 9,7-9»Herod je rekel: 'Janeza sem jaz dal obglaviti; kdo pa je ta, o katerem slišim take reči?'« (Lk 9,9)
25.9.2020Petek 25. tedna med letomPrd 3,1-11; Ps 144,1-2.3-4; Lk 9,18-22»Nato jim je rekel: 'Kaj pa vi pravite, kdo sem?'« (Lk 9,20a)
26.9.2020Sobota 25. tedna med letom, kvatrna sobotaPrd 11,9-12,8; Ps 90,3-4.5-6.12-13.14.17; Lk 9,44-45»Dobro prisluhnite tem besedam. Sin človekov bo namreč izročen v človeške roke.« (Lk 9,44)
27.9.202026. nedelja med letom, Slomškova nedeljaEzk 18,25-28; Ps 125,4-5.6-7.8-9; Flp 2,1-11 ali 2,1-5; Mt 21,28-32»Janezu niste verjeli, cestninarji in vlačuge pa so mu verjeli.« (Mt 21,32).
28.9.2020Ponedeljek 26. tedna med letomJob 1,6-22; Ps 17,1.2-3.6-7; Lk 9,46-50»Kdor je namreč med vami vsemi najmanjši, ta je velik.« (Lk 9,48b)
29.9.2020Sv. Mihael, Gabrijel, Rafael - nadangeliDan 7,9-10.13-14 ali Raz 12,7-12; Ps 138,1-5; Jn 1,47-51»Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.« (Jn 1,50)
30.9.2020Sreda 26. tedna med letomJob 9,1-12.14-16; Ps 88,10-11.12-13.14-15; Lk 9,57-62»Sin človekov pa nima, kamor bi glavo naslonil.« (Lk 9,58)