Božja beseda po mesecih

« Avgust 2022 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.8.2022Ponedeljek 18. tedna med letomJer 28,1-17; Ps 119,29.43.79.80.95.102; Mt 14,13-21»Jezus pa jim je rekel: 'Ni jim treba oditi. Vi jim dajte jesti!'« (Mt 14,16)
2.8.2022Torek 18. tedna med letomJer 30,1-2.12-15.18-22; Ps 102,16-21.29.22-23; Mt 14,22-36»On mu je dejal: 'Pridi!' In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu.« (Mt 14,29)
3.8.2022Sreda 18. tedna med letomJer 31,1-7; Jer 31,10.11-12.13; Mt 15,21-28»O žena, velika je tvoja vera! Zgodi naj se ti, kakor želiš!« In njena hči je ozdravela tisto uro (Mt 15,28).
4.8.2022Četrtek 18. tedna med letom, četrtek pred prvim petkomJer 31,31-34; Ps 51,12-13.14-15.18-19; Mt 16,13-23»Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih.« (Mt 16,19)
5.8.2022Petek 18. tedna med letom, prvi petek v mesecuNah 2,1,3;3,1-3.6-7; 5 Mz 32,35-36.39.41; Mt 16,24-28»Če hoče kdo iti za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj.« (Mt 16,24)
6.8.2022Jezusovo spremenjenje na gori, sobota po prvem petkuDan 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 Pt 1,16-19; Lk 9,28-36»Iz oblaka se je zaslišal glas: 'Ta je moj Sin, moj Izvoljenec, njega poslušajte!'« (Lk 9,35)
7.8.202219. nedelja med letomMdr 18,6-9; Ps 33,1.12.18-19.20-22; Heb 11,1-2.8-19; Lk 12,32-48»Ne boj se, mala čreda, kajti vaš Oče je sklenil, da vam da kraljestvo.« (Lk 13,32)
8.8.2022Ponedeljek 19. tedna med letomEzk 1,2-5.24-28; Ps 148,1-2.11-14; Mt 17,22-27»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).
9.8.2022Sv. Terezija Benedikta od Križa - Edith Stein, sozavetnica EvropeEstG 14,1.3-5.12.14; Ps 97,1-2; Jn 4,19-24»Sin človekov bo izročen v človeške roke in ga bodo umorili, a tretji dan bo obujen.« (Mt 17,22-23).
10.8.2022Sv. Lovrenc2 Kor 9,6-10; Ps 112,1-2.5-9; Jn 12,24-26»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 12,16)
11.8.2022Četrtek 19. tedna med letomEzk 12,1-12; Ps 78,56-57.58-59.61-62; Mt 18,21-19,1»Ali nisi bil tudi ti dolžan usmiliti se svojega soslužabnika, kakor sem se jaz usmilil tebe?« (Mt 18,33)
12.8.2022Petek 19. tedna med letomEzk 16,1-15.60.63; Iz 12,2-3.4.5-6; Mt 19,3-12»Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno meso« (Mt 19,4-5)
13.8.2022Sobota 19. tedna med letomEzk 18,1-10.13.30-32; Ps 51,12-13.14-15.18-19; Mt 19,13-15»Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)
14.8.202220. nedelja med letomJer 38,4-6.8-10; Ps 40,2.3.4.18; Heb 12,1-4; Lk 12,49-53»Prišel sem, da vržem ogenj na zemljo, in kako želim, da bi se že razplamtel!« (Lk 12,49)
15.8.2022Marijino vnebovzetje - dnevna mašaRaz 11,19;12,1-6.10; Ps 45,10.11.12.16; 1 Kor 15,20-26; Lk 1,39-56»Elizabeta je postala polna Svetega Duha.« (Lk 1,41)
16.8.2022Torek 20. tedna med letomEzk 28,1-10; 5 Mz 32,26-28.30.35-36; Mt 19,23-30»Resnično, povem vam: Bogataš bo težko prišel v nebeško kraljestvo.« (Mt 19,23)
17.8.2022Sreda 20. tedna med letomEzk 34,1-11; Ps 23,1-6; Mt 20,1-16»Tudi tem je rekel: ›Pojdite tudi vi v vinograd, in kar je prav, vam bom dal‹« (Mt 20,4)
18.8.2022Četrtek 20. tedna med letomEzk 36,23-28; Ps 51,12-13.14-15.18-19; Mt 22,1-14»Pojdite torej na križišča in povabite na svatbo, kogar koli najdete.« (Mt 22,9)
19.8.2022Petek 20. tedna med letomEzk 37,1-14; Ps 107,2-3.4-5.6-7.8-9; Mt 22,34-40»Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« (Mt 22,36)
20.8.2022Sobota 20. tedna med letomEzk 43,1-7; Ps 85,9-10.11-12.13-14; Mt 23,1-12»Največji med vami bodi vaš strežnik« (Mt 23,11).
21.8.202221. nedelja med letomIz 66,18-21; Ps 117,1.2; Heb 12,5-7.11-13; Lk 13,22-30»In glej, so zadnji, ki bodo prvi, in so prvi, ki bodo zadnji.« (Lk 13,30)
22.8.2022Ponedeljek 21. tedna med letom2 Tes 1,1-5.11-12; Ps 96,1-5; Mt 23,13.15-22»Toda gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ker pred ljudmi zaklepate nebeško kraljestvo.« (Mt 23,13)
23.8.2022Torek 21. tedna med letom2 Tes 2,1-3.14-17; Ps 96,10.11-12.13; Mt 23,23-26»Slepi farizej! Očisti najprej kozarec znotraj, da bo čist tudi zunaj.« (Mt 23,26)
24.8.2022Sv. Jernej, apostolRaz 21,9-14; Ps 145,10-13.17-18; Jn 1,45-51»Natánael mu je dejal: 'Iz Nazareta more biti kaj dobrega?' Filip mu je rekel: 'Pridi in poglej!'« (Jn 1,46)
25.8.2022Četrtek 21. tedna med letom1 Kor 1,1-9; Ps 145,2-3.4-5.6-7; Mt 24,42-51»Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš Gospod!« (Mt 24,42)
26.8.2022Petek 21. tedna med letom1 Kor 1,17-25; Ps 33,1-2.4-5.10.11; Mt 25,1-13»Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje« (Mt 25,4).
27.8.2022Sobota 21. tedna med letom1 Kor 1,26-31; Ps 33,12-13.18-19.20-21; Mt 25,14-30»Enemu je dal pet talentov, drugemu dva in tretjemu enega, vsakemu po njegovi zmožnosti, in odpotoval.« (Mt 25,15)
28.8.202222. nedelja med letomSir 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-5.6-7.10-11; Heb 12,18-19.22-24; Lk 14,1.7-14»In blagor tebi, ker ti ne morejo povrniti; povrnjeno ti bo namreč ob vstajenju pravičnih.« (Lk 14,14)
29.8.2022Ponedeljek 22. tedna med letom1 Kor 2,1-5; Ps 119,97.98.99.100.101.102; Lk 4,16-30»In začel jim je govoriti: 'Danes se je to Pismo izpolnilo, kakor ste slišali.'« (Lk 4,21)
30.8.2022Torek 22. tedna med letom1 Kor 2,10-16; Ps 145,8-14; Lk 4,31-37»Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo« (Lk 4,32)
31.8.2022Sreda 22. tedna med letom1 Kor 3,1-9; Ps 33,12-13.14-15.20-21; Lk 4,38-44»On pa jim je rekel: 'Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem za to poslan.'« (Lk 4,43)