HOZANA.si: Božja beseda

Božja beseda po mesecih

« Maj 2019 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.5.2019Sv. Jožef Delavec1 Mz 1,26-31; 2,1-3 ali Kol 3,14-15.17.23-24; Ps 89,2-4.12-16; Mt 13,54-58»Od kod temu ta modrost in ta mogočna dela? Ali ni to tesarjev sin?« (Mt 13,54-55)
2.5.2019Četrtek 2. velikonočnega tedna, četrtek pred prvim petkomApd 5,27-33; Ps 34,2.9.17-18.19-20; Jn 3,31-36»Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na mero.« (Jn 3,34)
3.5.2019Sv. Filip in Jakob ml., apostola, prvi petek v mesecu1 Kor 15,1-8; Ps 19,2-5; Jn 14,6-14»Kar koli boste prosili v mojem imenu, bom storil, da bo Oče poveličan v Sinu.« (Jn 14,13)
4.5.2019Sobota 2. velikonočnega tedna, sobota po prvem petkuApd 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; Jn 6,16-21On pa jim je rekel: »Jaz sem. Ne bojte se!« (Jn 6,20).
5.5.20193. velikonočna nedeljaApd 5,27-32.40-41; Ps 30,2.4-6.11-13; Raz 5,11-14; Jn 21,1-19 ali 21,1-14»Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kakor tile?« Rekel mu je: »Da, Gospod, ti veš, da te imam rad.« (Jn 21,15)
6.5.2019Ponedeljek 3. velikonočnega tednaApd 6,8-15; Ps 119,23-24.26-27.29-30; Jn 6,22-29»Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne in iskali Jezusa« (Jn 6,24)
7.5.2019Torek 3. velikonočnega tednaApd 7,51-8,1; Ps 31,3-4.6-7.8.17.21; Jn 6,30-35»Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« (Jn 6,33)
8.5.2019Sreda 3. velikonočnega tednaApd 8,1-8; Ps 66,1-3.4-5.6-7; Jn 6,35-40»Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« (Jn 6,37)
9.5.2019Četrtek 3. velikonočnega tednaApd 8,26-40; Ps 66,8-9.16-17.20; Jn 6,44-51»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45)
10.5.2019Petek 3. velikonočnega tednaApd 9,1-20; Ps 117,1.2; Jn 6,52-59»Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.« (Jn 6,55-56)
11.5.2019Sobota 3. velikonočnega tednaApd 9,31-42; Ps 116,12-17; Jn 6,60-69»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69)
12.5.20194. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne pokliceApd 13,14.43-52; Ps 100,1-2.3.5; Raz 7,9.14-17; Jn 10,27-30»Moje ovce poslušajo moj glas; jaz jih poznam in hodijo za menoj.« (Jn 10,27)
13.5.2019Ponedeljek 4. velikonočnega tednaApd 11,1-18; Ps 42,2-3; 43,3-4; Jn 10,1-10 ali 10,11-18»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11)
14.5.2019Torek 4. velikonočnega tednaApd 11,19-26; Ps 87,1-3.4-5.6-7; Jn 10,22-30»Dela, ki jih opravljam v imenu svojega Očeta, ta pričajo o meni.« (Jn 10,25b)
15.5.2019Sreda 4. velikonočnega tednaApd 12,24-13,5; Ps 67,2-3.5.6.8; Jn 12,44-50»Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi.« (Jn 12,46)
16.5.2019Četrtek 4. velikonočnega tednaApd 13,13-25; Ps 89,2-3.21-22.25.27; Jn 13,16-20»Kdor sprejme tistega, ki ga pošljem, mene sprejme; kdor pa mene sprejme, sprejme tistega, ki me je poslal« (Jn 13,20).
17.5.2019Petek 4. velikonočnega tednaApd 13,26-33; Ps 2,6-7.8-9.10-11; Jn 14,1-6»Jezus mu je dejal: 'Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.'« (Jn 14,6)
18.5.2019Sobota 4. velikonočnega tednaApd 13,44-52; Ps 98,1-4; Jn 14,7-14»Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje vame, bo dela, ki jih jaz opravljam, tudi sam opravljal.« (Jn 14,12).
19.5.20195. velikonočna nedeljaApd 14,21-27; Ps 145,8-9.10-11.12-13; Raz 21,1-5; Jn 13,31-35»Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen« (Jn 13,35).
20.5.2019Ponedeljek 5. velikonočnega tednaApd 14,5-18; Ps 115,1-2.3-4.15-16; Jn 14,21-26»Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega.« (Jn 14,26)
21.5.2019Torek 5. velikonočnega tednaApd 14,19-28; Ps 145,10-11.12-13.21; Jn 14,27-31»Vendar naj svet spozna, da ljubim Očeta in da delam tako, kakor mi je naročil Oče.« (Jn 14,31a)
22.5.2019Sreda 5. velikonočnega tednaApd 15,1-6; Ps 122,1-5; Jn 15,1-8»Veselite se z menoj, kajti našel sem ovco, ki se je izgubila« (Jn 15,6b)
23.5.2019Četrtek 5. velikonočnega tednaApd 15,7-21; Ps 96,1-3.10; Jn 15,9-11»Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni!« (Jn 15,9)
24.5.2019Sv. Marija Pomočnica kristjanovRaz 12,1.3.7-12.17; Raz 15,3-4; Gal 4,4-7; Jn 2,1-11»Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.« (Jn 2,11)
25.5.2019Sobota 5. velikonočnega tednaApd 16,1-10; Ps 100,1-2.3.5; Jn 15,18-21»Vse to vam bodo delali zaradi mojega imena, ker ne poznajo tistega, ki me je poslal.« (Jn 15,21)
26.5.20196. velikonočna nedelja, nedelja turizmaApd 15,1-2.22-29; Ps 67,2-3.5.6.8; Raz 21,10-14.22-23; Jn 14,23-29»Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Vaše srce naj se ne vznemirja in ne plaši.« (Jn 14,27)
27.5.2019Ponedeljek 6. velikonočnega tedna, prošnji danApd 16,11-15; Ps 149,1-2.3-4.5-6.9; Jn 15,26-16,4»Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni.« (Jn 16,4)
28.5.2019Torek 6. velikonočnega tedna, prošnji danApd 16,22-34; Ps 138,1-3.7-8; Jn 16,5-11»Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, Tolažnik ne bo prišel k vam.« (Jn 16,7)
29.5.2019Sreda 6. velikonočnega tedna, prošnji danApd 17,15; 17,22-18,1; Ps 148,1-2.11-14; Jn 16,12-15»Vse, kar ima Oče, je moje, zato sem vam rekel: Iz mojega jemlje in vam bo oznanjal.« (Jn 16,15)
30.5.2019Gospodov vnebohodApd 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9; Ef 1,17-23 ali Heb 9,24-28; 10,19-23; Lk 24,46-53»Medtem ko jih je blagoslavljal, se je odmaknil od njih in se vzdignil v nebo« (Lk 24,51)
31.5.2019Obiskanje Device MarijeSof 3,14-18 ali Rim 12,9-16; Iz 12,2-6; Lk 1,39-56»Elizabeta je postala polna Svetega Duha« (Lk 1,41)