HOZANA.si: Božja beseda

Božja beseda po mesecih

« April 2021 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.4.2021Veliki četrtek - večerna maša, četrtek pred prvim petkom2 Mz 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-16.17-18; 1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15»Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan.« (Jn 13,4)
2.4.2021Veliki petek - besedno bogoslužje, prvi petek v mesecuIz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25; Heb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42»Juda je torej vzel četo in služabnike od vélikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja.« (Jn 18,3)
3.4.2021Velikonočna vigilija, sobota po prvem petku(1. berilo) 1 Mz 1,1-2,2 (2. berilo) 1 Mz 22,1-18; (3. berilo) 2 Mz 14,15-15,1; (4. berilo) Iz 54,5-14; (5. berilo) Iz 55,1-11; (6. berilo) Bar 3,9-15; 3,32-4,4; (7. berilo) Ezk 36,16-28 (8. berilo) Rim 6,3-11; (1. psalm) Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35 (2. psalm) Ps 16,5.8-11; (3. psalm) 2 Mz 15,1-6.17-18; (4. psalm) Ps 30,2.4-6.11-13; (5. psalm) Iz 12,2-6; (6. psalm) Ps 19,8-11; (7. psalm) Ps 42,3.5; 43,3.4 (8. psalm) Ps 118,1-2.16-17.22-23; Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mr 16,1-7»Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj.« (Mr 16,6)
4.4.2021Velika nočApd 10,34.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3)
5.4.2021Ponedeljek velikonočne osmineApd 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-8.9-10.11; Mt 28,8-15»Oni dve sta pristopili, Jezusu objeli noge in se mu poklonili« (Mt 28,9)
6.4.2021Torek velikonočne osmineApd 2,36-41; Ps 33,4-5.18-19.20.22; Jn 20,11-18»Žena, kaj jokaš?« Odgovori jima: »Vzeli so mojega Gospoda in ne vem, kam so ga položili.«
7.4.2021Sreda velikonočne osmineApd 3,1-10; Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9; Lk 24,13-35»In medtem ko sta se pogovarjala in razpravljala, se jima je približal sam Jezus in hodil z njima« (Lk 24, 14-15)
8.4.2021Četrtek velikonočne osmineApd 3,11-26; Ps 8,2.5.6-7.8-9; Lk 24,35-48»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)
9.4.2021Petek velikonočne osmineApd 4,1-12; Ps 118,1-2.4.22-24.25-27; Jn 21,1-14»Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol, in se vrgel v jezero« (Jn 21,7b)
10.4.2021Sobota velikonočne osmineApd 4,13-21; Ps 118,1.14-15.16-18.19-21; Mr 16,9-15»Šla je in to sporočila tistim, ki so bili prej z njim in so žalovali ter jokali« (Mr 16,10)
11.4.20212. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenjaApd 4,32-35; Ps 118,2-4.13-15.22-24; 1 Jn 5,1-6; Jn 20,19-31»Položi svoj prst sem in poglej moje roke! Daj svojo roko in jo položi v mojo stran in ne bodi neveren, ampak veren.« (Jn 20,27)
12.4.2021Ponedeljek 2. velikonočnega tednaApd 4,23-31; Ps 2,1-4.6-9; Jn 3,1-8»Rabi, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj.« (Jn 3,2).
13.4.2021Torek 2. velikonočnega tednaApd 4,32-37; Ps 93,1-2.5; Jn 3,7-15»In kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov.« (Jn 3,14-15).
14.4.2021Sreda 2. velikonočnega tednaApd 5,17-26; Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9; Jn 3,16-21»Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se razkrije, da so njegova dela narejena v Bogu.« (Jn 3,21)
15.4.2021Četrtek 2. velikonočnega tednaApd 5,27-33; Ps 34,2.9.17-18.19-20; Jn 3,31-36»Kogar je namreč poslal Bog, govori Božje besede, kajti on ne daje Duha na mero.« (Jn 3,34)
16.4.2021Petek 2. velikonočnega tednaApd 5,34-42; Ps 27,1.4.13-14; Jn 6,1-15»Tukaj je deček, ki ima pet ječmenovih hlebov in dve ribi.« (Jn 6,9a)
17.4.2021Sobota 2. velikonočnega tednaApd 6,1-7; Ps 33,1-2.4-5.18-19; Jn 6,16-21On pa jim je rekel: »Jaz sem. Ne bojte se!« (Jn 6,20).
18.4.20213. velikonočna nedeljaApd 3,13-15; Ps 4,2.4.7-8.9; 1 Jn 2,1-5; Lk 24,35-48»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)
19.4.2021Ponedeljek 3. velikonočnega tednaApd 6,8-15; Ps 119,23-24.26-27.29-30; Jn 6,22-29»Ko je množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne in iskali Jezusa« (Jn 6,24)
20.4.2021Torek 3. velikonočnega tednaApd 7,51-8,1; Ps 31,3-4.6-7.8.17.21; Jn 6,30-35»Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« (Jn 6,33)
21.4.2021Sreda 3. velikonočnega tednaApd 8,1-8; Ps 66,1-3.4-5.6-7; Jn 6,35-40»Vse, kar mi da Oče, bo prišlo k meni; in kdor pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel.« (Jn 6,37)
22.4.2021Četrtek 3. velikonočnega tednaApd 8,26-40; Ps 66,8-9.16-17.20; Jn 6,44-51»Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni.« (Jn 6,45)
23.4.2021Petek 3. velikonočnega tednaApd 9,1-20; Ps 117,1.2; Jn 6,52-59»Kdor jé moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem.« (Jn 6,55-56)
24.4.2021Sobota 3. velikonočnega tednaApd 9,31-42; Ps 116,12-17; Jn 6,60-69»Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš!« (Jn 6,68-69)
25.4.20214. velikonočna nedelja - nedelja dobrega pastirja, svetovni molitveni dan za duhovne pokliceApd 4,8-12; Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29; 1 Jn 3,1-2; Jn 10,11-18»Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene.« (Jn 10,14)
26.4.2021Ponedeljek 4. velikonočnega tednaApd 11,1-18; Ps 42,2-3; 43,3-4; Jn 10,1-10 ali 10,11-18»Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce.« (Jn 10,11)
27.4.2021Torek 4. velikonočnega tednaApd 11,19-26; Ps 87,1-3.4-5.6-7; Jn 10,22-30»Dela, ki jih opravljam v imenu svojega Očeta, ta pričajo o meni.« (Jn 10,25b)
28.4.2021Sreda 4. velikonočnega tednaApd 12,24-13,5; Ps 67,2-3.5.6.8; Jn 12,44-50»Jaz sem prišel kot luč na svet, da nihče, kdor veruje vame, ne ostane v temi.« (Jn 12,46)
29.4.2021Sv. Katarina Sienska, sozavetnica Evrope1 Jn 1,5-10; 2,1-2; Ps 45,11-12.14-17; Mt 25,1-13»Takrat bo nebeško kraljestvo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti.« (Mt 25,1)
30.4.2021Petek 4. velikonočnega tednaApd 13,26-33; Ps 2,6-7.8-9.10-11; Jn 14,1-6»Jezus mu je dejal: 'Jaz sem pot, resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu drugače kot po meni.'« (Jn 14,6)