Božja beseda po mesecih

« Marec 2024 »

DatumOpisBerilaVrstica
1.3.2024Petek 2. postnega tedna, prvi petek v mesecu1 Mz 37,3-4.12-13.17-28; Ps 105,16-17.18-19.20-21; Mt 21,33-43.45-46»Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in se dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.« (Mt 21, 43)
2.3.2024Sobota 2. postnega tedna, sobota po prvem petkuMih 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Lk 15,1-3.11-32»Ta moj sin je bil namreč mrtev in je oživel; bil je izgubljen in je najden.« In začeli so se veseliti (Lk 15,24).
3.3.20243. postna nedelja2 Mz 20,1-17; Ps 19,8.9.10.11; 1 Kor 1,22-25; Jn 2,13-25»On pa je govoril o templju svojega telesa« (Jn 2,21)
4.3.2024Ponedeljek 3. postnega tedna2 Kr 5,1-15; Ps 42,2-3; 43,3-4; Lk 4,24-30In rekel jim je: »Resnično, povem vam: Nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju« (Lk 4,24).
5.3.2024Torek 3. postnega tednaDan 3,25.34-43; Ps 25,4-5.6-7.8-9; Mt 18,21-35»Gospodar tega služabnika se ga je usmilil, oprostil ga je in mu dolg odpustil« (Mt 18,27)
6.3.2024Sreda 3. postnega tedna5 Mz 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19»Kdor pa jih bo (zapovedi) spolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu« (Mt 5,19b).
7.3.2024Četrtek 3. postnega tednaJer 7,23-28; Ps 95,1-2.6-7.8-9; Lk 11,14-23»Če pa z Božjim prstom izganjam demone, potem je prišlo k vam Božje kraljestvo« (Lk 11,20).
8.3.2024Petek 3. postnega tednaOz 14,2-10; Ps 81,6-11.14.17; Mr 12,28-34»Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel: 'Nisi daleč od Božjega kraljestva.'« (Mr 12,34)
9.3.2024Sobota 3. postnega tednaOz 6,1-6; Ps 51,3-4.18-19.20-21; Lk 18,9-14»Cestninar pa je stal daleč proč in govoril: ›Bog, bodi milostljiv meni grešniku!‹« (Lk 18,13)
10.3.20244. postna nedelja (Laetare)2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-2.3.4-5.6; Ef 2,4-10; Jn 3,14-21»Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil« (Jn 3,17)
11.3.2024Ponedeljek 4. postnega tednaIz 65,17-21; Ps 30,2.4.5-6.11-13; Jn 4,43-54»Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel« (Jn 4,50)
12.3.2024Torek 4. postnega tednaEzk 47,1-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; Jn 5,1-3.5-16»Bolnik mu je odgovoril: 'Gospod, nimam človeka, ki bi me dal v kopel, kadar se voda vzburka.'« (Jn 5,7a)
13.3.2024Sreda 4. postnega tednaIz 49,8-15; Ps 145,8-9.13-14.17-18; Jn 5,17-30»Moja sodba je pravična, ker ne iščem svoje volje, ampak voljo tistega, ki me je poslal.« (Jn 5,30b)
14.3.2024Četrtek 4. postnega tedna2 Mz 32,7-14; Ps 106,19-20.21-22.23; Jn 5,31-47»In tudi Oče, ki me je poslal, on je pričeval o meni.« (Jn 5,37)
15.3.2024Petek 4. postnega tednaMdr 2,1.12-22; Ps 34,17-18.19-20.21.23; Jn 7,1-2.10.25-30»Toda tisti, ki me je poslal, je resničen, in vi ga ne poznate.« (Jn 7,28b)
16.3.2024Sobota 4. postnega tednaJer 11,18-20; Ps 7,2-3.9-10.11-12; Jn 7,40-53»Služabniki so odgovorili: 'Še nikoli ni nihče tako govoril.'« (Jn 7,46)
17.3.20245. postna nedelja (tiha), papeška nedeljaJer 31,31-34; Ps 51,3-4.12-13.14-15; Heb 5,7-9; Jn 12,20-33»Če kdo hoče meni služiti, naj hodi za menoj, in kjer sem jaz, tam bo tudi moj služabnik.« (Jn 12,26)
18.3.2024Ponedeljek 5. postnega tednaDanD 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Ps 23,1-6; Jn 8,1-11 ali Jn 8,12-20»Kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo.« (Jn 8,7)
19.3.2024Sv. Jožef2 Sam 7,4-5.12-14.16; Ps 89,2-3.4-5.27.29; Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21,24 ali Lk 2,41-51»Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene; kar je spočela, je namreč od Svetega Duha.« (Mt 1,20)
20.3.2024Sreda 5. postnega tednaDan 3,14-20.91-92.95; DanD 3,52-56; Jn 8,31-42»In spoznali boste resnico in resnica vas bo osvobodila.« (Lk 8,32)
21.3.2024Četrtek 5. postnega tedna1 Mz 17,3-9; Ps 105,4-5.6-7.8-9; Jn 8,51-59»Resnično, resnično, povem vam: Kdor se drži moje besede, vekomaj ne bo videl smrti.« (Jn 8,51)
22.3.2024Petek 5. postnega tednaJer 20,10-13; Ps 18,2-7; Jn 10,31-42»Janez ni storil nobenega znamenja, vendar je bilo resnično vse, kar je Janez povedal o njem.« (Jn 10,41-42).
23.3.2024Gospodovo oznanjenjeIz 7,10-14; Ps 40,7-11; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38Angel ji je rekel: »Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu« (Lk 1,30).
24.3.2024Cvetna nedeljaIz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24; Flp 2,6-11; Mr 14,1-15,47»Hozána! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu!« (Mr 11,9)
25.3.2024Ponedeljek velikega tednaIz 42,1-7; Ps 27,1.2.3.13-14; Jn 12,1-11»Marija je vzela funt dragocenega olja iz pristne narde in je mazilila Jezusu noge ter mu jih brisala s svojimi lasmi.« (Jn 12,3).
26.3.2024Torek velikega tednaIz 49,1-6; Ps 71,1-2.3-4.5-6.15.17; Jn 13,21-33.36-38»Peter mu je rekel: 'Gospod, zakaj ne bi mogel zdaj iti za teboj? Življenje dam zate.'« (Jn 13,37)
27.3.2024Sreda velikega tednaIz 50,4-9; Ps 69,8-10.21-22.31.33-34; Mt 26,14-25»In učenci so storili, kakor jim je Jezus naročil, in pripravili pashalno jagnje« (Mt 26,19).
28.3.2024Veliki četrtek - večerna maša2 Mz 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-16.17-18; 1 Kor 11,23-26; Jn 13,1-15»Nato je vlil vode v umivalnik in začel učencem umivati noge in jih brisati s platnom, s katerim je bil opasan.« (Jn 13,4)
29.3.2024Veliki petek - besedno bogoslužjeIz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-16.17.25; Heb 4,14-16;5,7-9; Jn 18,1-19,42»Juda je torej vzel četo in služabnike od vélikih duhovnikov in farizejev ter jih privedel tja.« (Jn 18,3)
30.3.2024Velikonočna vigilija(1. berilo) 1 Mz 1,1-2,2 (2. berilo) 1 Mz 22,1-18; (3. berilo) 2 Mz 14,15-15,1; (4. berilo) Iz 54,5-14; (5. berilo) Iz 55,1-11; (6. berilo) Bar 3,9-15; 3,32-4,4; (7. berilo) Ezk 36,16-28 (8. berilo) Rim 6,3-11; (1. psalm) Ps 104,1-2.5-6.10.12-14.24.35 (2. psalm) Ps 16,5.8-11; (3. psalm) 2 Mz 15,1-6.17-18; (4. psalm) Ps 30,2.4-6.11-13; (5. psalm) Iz 12,2-6; (6. psalm) Ps 19,8-11; (7. psalm) Ps 42,3.5; 43,3.4 (8. psalm) Ps 118,1-2.16-17.22-23; Rim 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mr 16,1-7»Ne čudite se! Jezusa iščete, Nazarečana, križanega. Bil je obujen. Ni ga tukaj.« (Mr 16,6)
31.3.2024Velika nočApd 10,34.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 ali 1 Kor 5,6-8; Jn 20,1-9»Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila h grobu« (Jn 20,3)