28.1.2023: Sobota 3. tedna med letom (leto I)
»Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: 'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'« (Mr 4,41)
Berilo: Heb 11,1-2.8-19
Psalm: Lk 1,69-70.71-72.73-75
Evangelij: Mr 4,35-41

28.1.2023: Sv. Tomaž Akvinski
Berilo: 1 Kor 2,1-10
Psalm: Ps 18,8-11
Evangelij: Mt 5,13-16
HOZANA.si