11.1.2022: Torek 1. tedna med letom (leto II)
»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)
Berilo: 1 Sam 1,9-20
Psalm: 1 Sam 2,1.4-5.6-7.8
Evangelij: Mr 1,21-28

11.1.2022: Sv. Pavlin Oglejski
Berilo: Iz 52,7-10
Psalm: Ps 95,1-3.7.8.10
Evangelij: Mr 16,15-20
HOZANA.si