9.11.2019: Posvetitev lateranske bazilike
»Jezus jim je odgovoril in rekel: 'Podrite ta tempelj in v treh dneh ga bom postavil.'« (Jn 2,19)
1. berilo: Ezk 47,1-2.8-9.12
Psalm: Ps 46,2-3.5-6.8-9
2. berilo: 1 Kor 3,9-13.16-17
Evangelij: Jn 2,13-22
HOZANA.si