Cvetna nedelja (leto A)
»Hozána Davidovemu sinu! Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu! (Mt 21,9)
1. berilo: Iz 50,4-7
Psalm: Ps 22,8-9.17-18.19-20.23-24
2. berilo: Flp 2,6-11
Evangelij: (Procesija) Mt 21,1-11; (Pasijon) Mt 26,14-27,66 ali Mt 27,11-54
HOZANA.si