30.6.2024: 13. nedelja med letom (leto B)
Deklico je prijel za roko in ji rekel: »Talíta kum,« kar v prevodu pomeni: »Deklica, rečem ti, vstani!« (Mr 5,41)
1. berilo: Mdr 1,13-15;2,23-24
Psalm: Ps 30,2.4.5-6.11-13
2. berilo: 2 Kor 8,7,9.13-15
Evangelij: Mr 5,21-43
HOZANA.si