3.7.2022: 14. nedelja med letom, nedelja Slovencev po svetu (leto C)
Dvainsedemdeseteri so se veseli vrnili in govorili: »Gospod, celo demoni so nam pokorni v tvojem imenu. (Lk 10,17)
1. berilo: Iz 66,10-14
Psalm: Ps 66,1-7. 16.20
2. berilo: Gal 6,14-18
Evangelij: Lk 10,1-12.17-20
HOZANA.si