3.7.2020: Sv. Tomaž, apostol, prvi petek v mesecu
»Jezus mu je rekel: 'Ker si me videl, veruješ? Blagor tistim, ki niso videli, pa so začeli verovati!''« (Jn 20,29)
Berilo: Ef 2,19-22
Psalm: Ps 116,1-2
Evangelij: Jn 20,24-29
HOZANA.si