3.12.2023: 1. adventna nedelja - B, nedelja Karitas (leto B)
»Bodite torej budni, ker ne veste, kdaj se vrne hišni gospodar.« (Mr 13,35)
1. berilo: Iz 63,16-17.19;64,2-7
Psalm: Ps 80,2-3.15-16.18-19
2. berilo: 1 Kor 1,3-9
Evangelij: Mr 13,33-37
HOZANA.si