25.1.2023: Spreobrnitev apostola Pavla
»Pojdite po vsem svetu in oznanite evangelij vsemu stvarstvu!« (Mr 16,15)
Berilo: Apd 22,3-16 ali Apd 9,1-22
Psalm: Ps 117,1-2
Evangelij: Mr 16,15-18
HOZANA.si