23.6.2024: 12. nedelja med letom (leto B)
»Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: 'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'« (Mr 4,41)
1. berilo: Job 38,1.8-11
Psalm: Ps 107,23-24.25-26.28-29.30-31
2. berilo: 2 Kor 5,14-17
Evangelij: Mr 4,35-41
HOZANA.si