21.2.2021: 1. postna nedelja (leto B)
»V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli« (Mr 1,13)
1. berilo: 1 Mz 9,8-15
Psalm: Ps 25,4-5.6-7.8-9
2. berilo: 1 Pt 3,18-22
Evangelij: Mr 1,12-15
HOZANA.si