21.1.2021: Četrtek 2. tedna med letom (leto I)
»Mnogo jih je ozdravil, zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah« (Mr 3,10)
Berilo: Heb 7,25-8,6
Psalm: Ps 40,7-10.17
Evangelij: Mr 3,7-12

21.1.2021: Sv. Neža
Berilo: Rim 8,31-39
Psalm: Ps 126,1-6
Evangelij: Mt 13,44-46
HOZANA.si