21.1.2020: Torek 2. tedna med letom (leto II)
Rekel jim je: »Sobota je ustvarjena zaradi človeka in ne človek zaradi sobote« (Mr 2,27).
Berilo: 1 Sam 16,1-13
Psalm: Ps 89,20.21-22.27-28
Evangelij: Mr 2,23-28

21.1.2020: Sv. Neža
Berilo: Rim 8,31-39
Psalm: Ps 126,1-6
Evangelij: Mt 13,44-46
HOZANA.si