20.6.2024: Četrtek 11. tedna med letom (leto II)
»Če namreč odpustite ljudem njih pogreške, bo tudi vaš nabeški Oče vam odpustil« (Mt 6,14).
Berilo: Sir 48,1-14
Psalm: Ps 97,1-2.3-4.5-6.7
Evangelij: Mt 6,7-15
HOZANA.si