19.3.2023: 4. postna nedelja (Laetare), papeška nedelja (leto A)
»Veruješ v Sina človekovega?« »Kdo je to, Gospod, da bi veroval vanj?« (Jn 9,35-38)
1. berilo: 1 Sam 16,1.6-7.10-13
Psalm: Ps 23,1-6
2. berilo: Ef 5,8-14
Evangelij: Jn 9,1-41
HOZANA.si