15.8.2021: Marijino vnebovzetje - maša zvečer pred praznikom
»On pa je rekel: 'Še bolj blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo.'« (Lk 11,28)
1. berilo: 1 Krn 15,3-4.15-16;16,1-2
Psalm: Ps 132,6-7.9-10.13-14
2. berilo: 1 Kor 15,54-57
Evangelij: Lk 11,27-28

15.8.2021: Marijino vnebovzetje - dnevna maša
»Elizabeta je postala polna Svetega Duha.« (Lk 1,41)
1. berilo: Raz 11,19;12,1-6.10
Psalm: Ps 45,10.11.12.16
2. berilo: 1 Kor 15,20-26
Evangelij: Lk 1,39-56
HOZANA.si