14.2.2020: Petek 5. tedna med letom (leto II)
In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr 7,37).
Berilo: 1 Kr 11,29-32;12,19
Psalm: Ps 81,10-11.12-13.14-15
Evangelij: Mr 7,31-37
HOZANA.si