14.11.2019: Četrtek 32. tedna med letom (leto I)
»Božje kraljestvo ne pride takó, da bi zbujalo pozornost.« (Lk 17,20)
Berilo: Mdr 7,22-8,1
Psalm: Ps 119,89.90.91.130.135.175
Evangelij: Lk 17,20-25
HOZANA.si