13.10.2021: Sreda 28. tedna med letom (leto I)
»Toda gorje vam, farizeji! Desetino dajete, zanemarjate pa pravičnost in Božjo ljubezen.« (Lk 11.42).
Berilo: Rim 2,1-11
Psalm: Ps 62,2-3.6-7.9
Evangelij: Lk 11,42-46
HOZANA.si