13.1.2022: Četrtek 1. tedna med letom (leto II)
Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41).
Berilo: 1 Sam 4,1-11
Psalm: Ps 44,10-11.14-15.25-26
Evangelij: Mr 1,40-45
HOZANA.si