11.1.2021: Ponedeljek 1. tedna med letom (leto I)
»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18)
Berilo: Heb 1,1-6
Psalm: Ps 97,1-2.6-7.9
Evangelij: Mr 1,14-20

11.1.2021: Sv. Pavlin Oglejski
Berilo: Iz 52,7-10
Psalm: Ps 95,1-3.7.8.10
Evangelij: Mr 16,15-20
HOZANA.si