10.2.2023: Petek 5. tedna med letom (leto I)
In na vso moč so strmeli, govoreč: »Vse je prav storil: gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo.« (Mr7,37).
Berilo: 1 Mz 3,1-8
Psalm: Ps 32,1-2.5.6.7
Evangelij: Mr 7,31-37

10.2.2023: Sv. Sholastika
Berilo: 1 Kor 12,31; 13,1-13
Psalm: Ps 31,3-4.6-8.17.21
Evangelij: Mt 11,25-30
HOZANA.si