HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 8. avgusta 2015

Svetnik za vsak dan
Sv. Dominik


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (18. nedelja med letom)
(2.8.2015 ob 19h, dolžina: 9:14)

Br. Stane Bešter, kapucin

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

18. nedelja med letom - p
(2.8.2015 ob 10h, dolžina: 10:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2015 ob 9h, dolžina: 13:35)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2015 ob 7h, dolžina: 10:01)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

18. nedelja med letom - Jože Benkovič - Pertoča
(5.8.2012 ob 10h, dolžina: 13:04)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

18. nedelja med letom
(2.8.2009 ob 10h, dolžina: 10:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Dominik, obvezni god

Sobota 18. tedna med letom (leto I), sobota po prvem petku

»Jezus je odvrnil: »O neverni in pokvarjeni rod! Do kdaj vas bom prenašal?« (Mt 17, 17)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelova prihodnost ni jasna, vendar ima močno izkušnjo Božje pomoči v najbolj odločilnem času zgodovine. Dokler se bo tega spominjal in pripovedoval otrokom, se nima česa bati. Trudil se bom obnavljati spomin na rešitve in dobrote, ki jih je Bog storil meni, mojim bližnjim in narodu. Gospod, hvala, ker me vabiš k vedno novi ljubezni. Naj bo to vabilo vedno živo v mojem srcu.

Evangelij

Učenci ne morejo delati čudežev, ker imajo premajhno vero. Zato jih Jezus vabi k zaupanju in vztrajnosti. Za zgled jim da majhno gorčično zrno, ki zraste v veliko drevo. Z zaupljivo vero se bom boril proti dvomu nezaupanja in tako premagoval težave. Potem bo mogoče, kar prej ni bilo. Okrepi mi vero, da bo pogumna in trdna v naporu za rast Očetovega kraljestva na svetu.

Primož Krečič

Berilo

Boga je treba ljubiti nad vse

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 6,4-13)

Mojzes je govoril ljudstvu: »Poslušaj, Izrael; Gospod je naš Bog, Gospod edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu. Zabičaj jih svojim otrokom ter govôri o njih, ko bivaš v svoji hiši ali ko hodiš po potu, ko se ulegaš ali ko vstajaš! Priveži si jih za znamenje na roko in naj ti bodo za spomin pred očmi! Napiši jih na hišne podboje in na vrata!

Ko te Gospod, tvoj Bog pripelje v deželo, ki jo je s prisego obljubil tvojim očetom, Abrahamu, Izaku in Jakobu, da ti jo bo dal: velika in lepa mesta, ki jih nisi zidal; hiše, polne vsega dobrega, ki jih nisi napolnil; izkopane vodnjake, ki jih nisi izkopal; vinograde in oljke, ki jih nisi zasadil; in ko boš do sitega užival, tedaj se varuj, da ne pozabiš Gospoda, svojega Boga, ki te je izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti! Boj se Gospoda, svojega Boga, njemu služi in pri njegovem imenu prisegaj!«

Psalm 18

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč.«

Ps 18,2-4.47.51

Ljubim te, Gospod, moja moč,
Gospod, moja skala,
moj grad, moj osvoboditelj,
moj Bog, kamor se zatekam.
Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč.«
Ljubim te, Gospod, moja moč,
moj Bog, kamor se zatekam,
moja pečina, moj ščit,
rog moje rešitve, moja obramba.
Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč.«
Živel, Gospod, in slavljen, moja skala,
poveličan Bog, moj rešitelj!
Dal si zmago svojemu kralju,
usmiljenje svojemu maziljencu.
Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Vas sem imenoval prijatelje, govori Gospod, ker sem vam razodel vse, kar sem slišal od svojega Očeta. Aleluja.

Kdor ima vero, mu je vse mogoče

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 17,14-20)

Tisti čas je stopil nekdo k Jezusu, se vrgel pred njim na kolena in rekel: »Gospod, usmili se mojega sina, ki je mesečen in hudo trpi; večkrat namreč pade v ogenj in večkrat v vodo. Privedel sem ga bil k tvojim učencem, pa ga niso mogli ozdraviti.«

Jezus je odgovoril: »O neverni in popačeni rod! Doklej bom pri vas? Doklej vas bom prenašal? Privedite mi ga semkaj!« In Jezus mu je zapovedal in hudi duh je odšel iz njega in deček je bil od tiste ure zdrav. Takrat so učenci pristopili posebej k Jezusu in rekli: »Zakaj ga mi nismo mogli izgnati?« Jezus jim je rekel: »Zato, ker ste imeli premalo vere. Resnično, povem vam: Če boste imeli vero kakor gorčično zrno, porečete tej gori: ›Prestavi se od tod tjakaj‹ in postavila se bo in nič vam ne bo nemogoče.
Sv. Dominik (8. avgust)

Sv. Dominik (leto I), sobota po prvem petku, obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Dominik se je rodil v Španiji, v mestu Caleruega, okrog leta 1170. Pripadal je plemeniti družini iz Stare Kastilje in se je s podporo strica duhovnika izobraževal na znameniti sholi v Palenciji. Že zgodaj se je odlikoval po zanimanju za študij Svetega pisma in po ljubezni do ubogih, tako da je celo prodal knjige, ki so bile v tistih časih dragocena dobrina, da bi z izkupičkom pomagal žrtvam pomanjkanja. ...

Uboštveni red
Dominiku Guzmanu so se pozneje pridružili še drugi možje, ki jih ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Oznanjamo skrito Božjo modrost

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 2,1-10)

Tudi ko sem jaz prišel k vam, bratje, nisem prišel z visokostjo besede ali modrosti vam oznanjat pričevanje božje. Sklenil sem bil namreč nič drugega ne vedeti med vami ko Jezusa Kristusa, in to križanega. In jaz sem prišel k vam slaboten in v strahu in velikem trepetu, in moja beseda in moja pridiga ni bila v prepričevalnih besedah modrosti, ampak v skazovanju Duha in moči, da bi vaša vera ne slonela na človeški modrosti, ampak na božji moči. Modrost pa oznanjamo med popolnimi, toda ne modrosti tega sveta, tudi ne poglavarjev tega sveta, ki preminevajo, marveč oznanjamo skrivnostno modrost božjo, ki jo je Bog pred veki naprej določil v naše poveličanje; ki je ni spoznal nobeden izmed prvakov tega sveta; ko bi jo bili namreč spoznali, bi Gospoda veličastva ne bili križali, ampak, kakor je pisano:
»Kar oko ni videlo in uho ni slišalo
in kar v človekovo srce ni prišlo,
kar je Bog pripravil njim, ki ga ljubijo«, 10 je nam Bog razodel po svojem Duhu; Duh namreč preiskuje vse, celo globočine božje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mt 5,16

Aleluja

Aleluja. Vaša luč naj sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih. Aleluja.

Vi ste luč sveta

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 5,13-16)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Vi ste sol zemlje. Če pa se sol pokvari, s čim naj se solí? Ni za drugo, kakor da se vrže proč in jo ljudje pohodijo. Vi ste luč sveta. Mesto, ki stoji na gori, se ne more skriti. Svetilke tudi ne prižigajo in ne postavljajo pod mernik, temveč na podstavek, in sveti vsem, ki so v hiši. Takó naj vaša luč sveti pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela in slavili vašega Očeta, ki je v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020