HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za ponedeljek, 8. januarja 2018

Zadnja homilija (Nedelja Jezusovega krsta) - Nadškof Stanislav Zore - Nedelja Jezusovega krsta
(11.1.2015 ob 10h, dolžina: 9:40)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(11.1.2015 ob 10h, dolžina: 7:25)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta
(11.1.2015 ob 9h, dolžina: 15:14)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - p. Marjan Kokalj - Ljubljana - Dravlje
(8.1.2012 ob 10h, dolžina: 11:17)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Nedelja Jezusovega krsta - Tadej Legnar - Pameče
(11.1.2009 ob 10h, dolžina: 6:25)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek 1. tedna med letom (leto II)

»Takoj sta pustila mreže in šla za njim.« (Mr 1,18)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Elkana ljubi ženo Ano, ki trpi, ker ne more imeti otrok. Druga žena Fenena jo ponižuje. Kljub krivici Ana ne obupa in v molitvi goreče prosi za dar materinstva. Gospodu bom izročil rane in bolečine v zavesti, da mi bo pomagal. Gospod, okrepi mi zaupanje, da ti bom zvest tudi, ko bo hudo. Vedno mi kaži pot naprej.

Evangelij

Jezus pride mimo ribičev, jih vidi in povabi, naj gredo za njim. To je odločilni dogodek, da spremenijo življenje in postanejo ribiči ljudi. Sedaj je tudi zame odločilni čas. Jezus me kliče, da zapustim dosedanje varnosti in se odprem njegovi ljubezni. Gospod, še bolj jasno me pokliči na obali mojih iskanj, da bom s celim srcem odgovoril na tvoje povabilo.

Primož Krečič

Berilo

Sramotenje izraelske žene, ker nima otrok

Berilo iz 1. Samuelove knjige (1 Sam 1,1-8)

Bil je mož iz Rame, z Efraimskega pogorja, ime mu je bilo Elkana. Imel je dve ženi; eni je bilo ime Ana, drugi pa Fenena; Fenena je imela otroke, Ana pa ni imela otrok. Mož je hodil leto za letom iz svojega mesta molit in darovat Gospodu vsega vesoljnega sveta v Šilu. Dva Helijeva sinova, Ofni in Finees, sta bila tam Gospodova duhovnika. Nekega dne je Elkana opravljal daritev. Imel je navado, da je dajal deleže svoji ženi Feneni in vsem njenim sinovom in hčeram. Ani pa je dajal samo po en delež, dasi je Ano bolj ljubil; Gospod ji namreč ni dal otrok. Poleg tega jo je njena tekmica še žalila in jo jezila, ker ji Gospod ni dal otrok. Tako se je godilo leto za letom. Kadar koli je prišla h Gospodovi hiši, jo je tako žalila, da je jokala in ni nič jedla. Njen mož Elkana jo je tolažil: »Ana, zakaj jokaš? Zakaj ne ješ? Zakaj je žalostno tvoje srce? Ali ti nisem jaz boljši kot deset sinov? «

Psalm 116

Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«

Ps 116,12-13.14-17.18-19

Kako naj povrnem Gospodu
vse dobro, kar mi je storil?
Kelih zveličanja bom dvignil
in bom klical Gospodovo ime.
Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«
Spolnil bom svoje obljube Gospodu
pred vsem njegovim ljudstvom.
Dragocena je v Gospodovih očeh
smrt njegovih svetih.
Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«
Spolnil bom svoje obljube Gospodu
pred vsem njegovim ljudstvom,
v dvorih Gospodove hiše,
sredi tebe, Jeruzalem!
Odpev: »Gospod, tebe bom hvalil.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Svojih stezá me vôdi me v svoji resnici. Aleluja.

Spreobrnitev je pogoj za sprejem evangelija

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20)

Potem ko so Janeza vrgli v ječo, je prišel Jezus v Galilejo in je oznanjal blagovest o Bogu: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in verujte evangeliju!« Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta mreže popustila in šla za njim. Ko je šel od tam malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza; tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; takoj ju je poklical in zapustila sta v čolnu svojega očeta Zebedeja z najemniki in odšla za njim.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018