HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 7. decembra 2017

Svetnik za vsak dan
Sv. Ambrož


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (1. adventna nedelja - B)
(30.11.2014 ob 19h, dolžina: 8:09)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

1. adventna nedelja - B - Andrej Firbas - Limbuš
(30.11.2014 ob 10h, dolžina: 4:20)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - B
(30.11.2014 ob 9h, dolžina: 14:56)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - B - Mirko Horvat - sv. Vid nad Vajdekom pri Mislinji
(27.11.2011 ob 10h, dolžina: 8:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - B - br. Marko Senica - Bakovci
(30.11.2008 ob 10h, dolžina: 10:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Ambrož, obvezni god

Četrtek prvega adventnega tedna

»Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, je podoben preudarnemu možu« (Mt 15, 24)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok opeva osvoboditev dežele izpod velikega mesta Babilona. To je poraženo, zato pa je trdno Judovo mesto, katerega temelj je sam Gospod in ljudje v njem živijo v miru. Vrata so odprta vsakomur, ki ima dobre namene. Čim bolj bom gradil življenje na Gospodu, tem bolj bom odprt tudi za druge in njihove potrebe. Gospod, prosim te, da mi okrepiš zaupanje, da se bom zavedal, da si moje varno zavetje in trdna skala.

Evangelij

Jezus pokaže na podobo učenca, ki uresniči njegove besede. Zlasti v krizi se pokaže resničnost vere, koliko je v zvestobi prešla v življenje. Jezus mi predstavlja program adventa: vsak dan zvesto izpolniti Očetovo voljo. Gospod, ti si v vsem uresničil tvoje poslanstvo. Pomagaj mi vztrajno graditi življenje na skali Očetove volje, da se bo v meni naselil tvoj mir.

Primož Krečič

Berilo

Pravični in zvesti gredo v Božje kraljestvo

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 26,1-6)

Tisti dan bodo v Judovi deželi peli tole pesem: Imamo trdno mesto, rešenje nam je postavil v obzidje in nasip. Odprite vrata, da vstopi pravičen narod, ki drži zvestobo! Utrjeno je njegovo mišljenje. Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate. Zaupajte v Gospoda za vedno! Gospod, Vsemogočni, je namreč večna skala, ponižal je prebivalce višave, visoko mesto, ga podrl do tal, ga zrušil v prah: teptajo ga noge bednih, koraki nizkih.

Psalm 118

Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«

Ps 118,1.8-9.19-21.25-27

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova blagosrčnost.
Bolje je, zatekati se h Gospodu,
kakor zaupati v človeka.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«
Odprite mi vrata pravičnosti,
da vstopim in hvalim Gospoda!
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal,
in mi postal rešitelj.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«
O Gospod, daj rešitev; o Gospod, daj srečo!
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!
Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod pride, hitite mu nasproti, on je knez miru. Aleluja.

Kdor spolnjuje Očetovo voljo, pojde v Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,21.24-27)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod, Gospod«, temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.

Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo: in ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo: in padla je in njena podrtija je bila velika.

Avdio posnetek iz projekta Prisluhni Besedi
Sv. Ambrož (7. december)

Sv. Ambrož, obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Dragi bratje in sestre!
Sveti škof Ambrož, o katerem vam bom govoril danes, je umrl v Milanu ponoči s 3. na 4. april 397. Danila se je velika sobota. Dan pred tem, okrog petih popoldne, se je lotil molitve ležeč na postelji in je razširil roke v obliki križa. Tako je bil v slovesnem velikonočnem tridnevju soudeležen pri Gospodovi smrti in njegovem vstajenju. "Videli smo, kako so se mu premikale ustnice," pričuje Pavlin, zvesti diakon, ki je na Avguštinovo povabilo napisal ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Bil je ljubljen od Boga in ljudi

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,15-17.19-20.23; 45,1-4.15-16)


15 O njihovi modrosti pripoveduje občina
in njih hvalo oznanjuje skupščina.
16 Henoh je hodil z Gospodom in je bil vzet,
poučen zgled za vse rodove.
17 Pravični Noe je bil brez graje,
ob času pokončanja je bil obnovitelj.
Zaradi njega je preživel ostanek
in zaradi zaveze z njim je nehal potop.
19 Abraham, oče množici narodov,
ni omadeževal svoje časti;
20 on se je držal zapovedi Najvišjega
in sklenil z njim zavezo.
Na svojem mesu je potrdil zavezo
in je bil zvest v preizkušnji.
23 blagoslov je počival na Jakobovi glavi.
Priznal ga je v prvorojenstvu
in mu dal dediščino;
odločil jo je v njene dele
in jo razdelil med dvanajst rodov.
On je dal, da je iz njega izšel pobožen mož,
ki je našel naklonjenost pri vseh ljudeh,
ljubljen od Boga in ljudi,
Mojzes, čigar spomin je blagoslovljen.
On ga je počastil kakor svete
in mu dal moč s strašnimi deli.
Na njegovo besedo je pospešil čudeže
in mu pomagal pred kraljem.
Dal mu je povelja za ljudstvo
ter mu pokazal svoje veličastvo.
Zaradi njegove zvestobe in vdanosti
ga je izbral izmed vseh ljudi.
15 Mojzes ga je posvetil
in pomazilil s svetim oljem.
To mu je bilo v večno zavezo
in njegovim potomcem, dokler bodo dnevi neba,
da mu naj služi obenem in bo duhovnik
in blagoslavlja njegovo ljudstvo v njegovem imenu.
16 Izmed vseh živih ga je izbral,
naj daruje žgalne daritve in maščobe,
kadilo in prijetno vonjavo v spomin
in izvršuje spravo za svoje ljudstvo.

Psalm 88

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 88,2-5.21-22.25.27

Gospod, moj Bog, podnevi vpijem,
ponoči tožim pred teboj.
Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu vpitju!
Zakaj moja duša je nasičena s hudim,
moje življenje se bliža kraljestvu smrti.
Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018