HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 6. decembra 2018

Svetnik za vsak dan
Sv. Nikolaj


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (1. adventna nedelja - C)
(29.11.2015 ob 19h, dolžina: 7:37)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

1. adventna nedelja - C - Milan Gosak - Braslovče
(29.11.2015 ob 10h, dolžina: 5:51)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - C
(29.11.2015 ob 9h, dolžina: 9:18)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - C
(29.11.2015 ob 8h, dolžina: 10:14)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

1. adventna nedelja - C
(29.11.2015 ob 8h, dolžina: 1:17)

#deliJEZUSA

Vse homilije »

1. adventna nedelja - C
(29.11.2015 ob 7h, dolžina: 15:18)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

1. adventna nedelja - C - Sebastjan Cerk - Ljubljana - Sveti Duh
(2.12.2012 ob 10h, dolžina: 7:43)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - C - br. Primož Kovač - Kančevci v Prekmurju
(29.11.2009 ob 10h, dolžina: 9:33)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Nikolaj (Miklavž), obvezni god

Četrtek prvega adventnega tedna, četrtek pred prvim petkom

»Vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, je podoben preudarnemu možu« (Mt 15, 24)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Prerok opeva osvoboditev dežele izpod velikega mesta Babilona. To je poraženo, zato pa je trdno Judovo mesto, katerega temelj je sam Gospod in ljudje v njem živijo v miru. Vrata so odprta vsakomur, ki ima dobre namene. Čim bolj bom gradil življenje na Gospodu, tem bolj bom odprt tudi za druge in njihove potrebe. Gospod, prosim te, da mi okrepiš zaupanje, da se bom zavedal, da si moje varno zavetje in trdna skala.

Evangelij

Jezus pokaže na podobo učenca, ki uresniči njegove besede. Zlasti v krizi se pokaže resničnost vere, koliko je v zvestobi prešla v življenje. Jezus mi predstavlja program adventa: vsak dan zvesto izpolniti Očetovo voljo. Gospod, ti si v vsem uresničil tvoje poslanstvo. Pomagaj mi vztrajno graditi življenje na skali Očetove volje, da se bo v meni naselil tvoj mir.

Primož Krečič

Berilo

Pravični in zvesti gredo v Božje kraljestvo

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 26,1-6)

Tisti dan bodo v Judovi deželi peli tole pesem: Imamo trdno mesto, rešenje nam je postavil v obzidje in nasip. Odprite vrata, da vstopi pravičen narod, ki drži zvestobo! Utrjeno je njegovo mišljenje. Ti mu naklanjaš mir, ker zaupa vate. Zaupajte v Gospoda za vedno! Gospod, Vsemogočni, je namreč večna skala, ponižal je prebivalce višave, visoko mesto, ga podrl do tal, ga zrušil v prah: teptajo ga noge bednih, koraki nizkih.

Psalm 118

Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«

Ps 118,1.8-9.19-21.25-27

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
ker vekomaj traja njegova blagosrčnost.
Bolje je, zatekati se h Gospodu,
kakor zaupati v človeka.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«
Odprite mi vrata pravičnosti,
da vstopim in hvalim Gospoda!
Zahvaljujem se ti, da si me uslišal,
in mi postal rešitelj.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«
O Gospod, daj rešitev; o Gospod, daj srečo!
Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem!
Blagoslavljamo vas iz hiše Gospodove.
Bog je Gospod, on nas razsvetljuje.
Odpev: »Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, naš Bog, pridi nas rešit, poglej na nas in bomo rešeni. Aleluja.

Kdor spolnjuje Očetovo voljo, pojde v Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 7,21.24-27)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: »Gospod, Gospod«, temveč kdor spolnjuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih.

Vsak, kdor posluša te moje besede in jih spolnjuje, bo torej podoben pametnemu človeku, kateri si je postavil hišo na skalo. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter se zagnali v ono hišo: in ni padla, zakaj imela je temelj na skali. Vsak, kdor posluša te moje besede in jih ne spolnjuje, pa bo podoben nespametnemu možu, kateri si je postavil hišo na pesek. In ulila se je ploha in pridrli so nalivi in privršali so vetrovi ter butnili v ono hišo: in padla je in njena podrtija je bila velika.
Sv. Nikolaj (Miklavž) (6. december)

Sv. Nikolaj (Miklavž), četrtek pred prvim petkom, obvezni god

Berilo

Postavil sem te za luč narodom

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 49,1-6)

Poslušajte me, otoki, pazite, ljudstva v daljavi! Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je s senco svoje roke, naredil me za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je: »Moj služabnik si, Izrael, ki se bom v tebi poveličal.« Jaz pa sem si rekel: »Zaman sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč.« Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo.

Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počeščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej: »Premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje.«

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-3.4-5.27.29

Gospodove milosti bom na veke opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo.
Rekel sem: »Na veke deliš svojo dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.«
Odpev
Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.«
Odpev
Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna.
Odpev

Evangelij

Prim. Lk 12,37

Aleluja

Aleluja. Ko bo prišel Gospod, bo posadil svoje služabnike k mizi in jim stregel. Aleluja.

Bodite vedno pripravljeni

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,35-40)

35 Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane 36 in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se njihov gospod vrne s svatbe, da mu takoj odpró, ko pride in potrka. 37 Blagor služabnikom, ki jih gospod ob svojem prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se bo opasal in jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel. 38 In če pride ob drugi straži in če pride ob tretji straži in jih tako najde, blagor tem služabnikom! 39 To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi svoje hiše ne pustil podkopati. 40 Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.«Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019