HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 6. decembra 2017

Svetnik za vsak dan
Sv. Nikolaj


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (1. adventna nedelja - B)
(30.11.2014 ob 19h, dolžina: 8:09)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

1. adventna nedelja - B - Andrej Firbas - Limbuš
(30.11.2014 ob 10h, dolžina: 4:20)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - B
(30.11.2014 ob 9h, dolžina: 14:56)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - B - Mirko Horvat - sv. Vid nad Vajdekom pri Mislinji
(27.11.2011 ob 10h, dolžina: 8:05)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

1. adventna nedelja - B - br. Marko Senica - Bakovci
(30.11.2008 ob 10h, dolžina: 10:27)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Nikolaj (Miklavž), obvezni god

Sreda prvega adventnega tedna

»Množica se je čudila, ko je gledala, kako nemi govorijo, pohabljeni postajajo zdravi.« (Mt 15, 31)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izaija vidi, da Bog pripravlja mesijanske darove tudi za druge narode. Tako bo odgrnil zagrinjalo, ki jih je ločevalo, in odpravil vsako ponižanje. Trudil se bom sprejemati ljudi kot naslovljence Božje ljubezni in jim podariti veselo izkušnjo Gospodove bližine. Gospod, ne čakaj preveč. Razodeni mi ljubezen, povedi me na svojo gostijo, da bom vsem ljudem spregovoril o domačnosti dobrega in ljubečega Odrešenika.

Evangelij

Jezus se povzpne na vzpetino, kjer sprejme množico, ki ga želi poslušati. Bolne med njimi ozdravi, vse pa čudežno nasiti. Gledal bom Gospoda, ki želi tudi mene ozdraviti in me nasititi s svojo ljubeznijo. Gospod, naj še globlje občutim tvoje srce zlasti po sveti evharistiji, da me bo očistilo sebičnosti, strahu in neurejenosti, da bom resnično ljubil.

Primož Krečič

Berilo

Bog nas vabi na svojo gostijo

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 25,6-10)

Gospod nad vojskami bo pripravil na Sionski gori vsem ljudstvom gostijo z izbornimi jedili, gostijo z žlahtnim vinom, z najboljšimi jedili, s prečiščenim žlahtnim vinom. Uničil bo na tej gori zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, s katerim so pokriti vsi narodi, uničil bo smrt za vedno.

Vsemogočni Gospod bo obrisal solze z vseh obrazov, sramoto svojega ljudstva bo odpravil z vse zemlje, kajti Gospod je govoril. Tisti dan porečejo: »Glejte, to je naš Bog! Čakali smo ga, da nas reši. To je Gospod, ki smo vanj upali. Radujmo in veselimo se, da nas je rešil, kajti Gospodova roka bo počivala na tej gori.«

Psalm 23

Odpev: »V Gospodovi hiši bom vedno prebival.«

Ps 23,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka;
na zelenih pašnikih mi daje ležišča.
K vodam počitka me vodi;
mojo dušo poživlja.
Odpev: »V Gospodovi hiši bom vedno prebival.«
Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil v temni dolini,
ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj:
tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
Odpev: »V Gospodovi hiši bom vedno prebival.«
Pogrinjaš mi mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi glavo maziliš,
moj kelih je zvrhan.
Odpev: »V Gospodovi hiši bom vedno prebival.«
Dobrotljivost in milost mi sledita
vse dni mojega življenja;
in v Gospodovi hiši bom prebival
vse dni življenja.
Odpev: »V Gospodovi hiši bom vedno prebival.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Iščíte Gospoda, dokler se da najti, kličite ga, dokler je blizu. Aleluja.

Jezus ozdravlja in nasičuje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 15,29-37)

Tisti čas je prišel Jezus h Galilejskemu morju; stopil je na goro in tam sédel. Prišle so k njemu velike množice, ki so imele s seboj hrome, slepe, kruljave, neme in mnogo drugih. Položili so jih pred njegove noge in jih je ozdravil; množice so se začudile, ko so videli, da nemi govorijo, da so kruljavi zdravi, da hromi hodijo in slepi gledajo. In slavili so Izraelovega Boga.

Jezus pa je poklical svoje učence in rekel: »Ljudstvo se mi smili; kajti že tri dni vztrajajo pri meni in nimajo kaj jesti; lačnih pa nočem odpustiti, da morda ne omagajo na poti.« Učenci mu rečejo: »Od kod bi vzeli v puščavi toliko kruha, da bi nasitili toliko množico?« Jezus jim reče: »Koliko hlebov imate?« Rekli so: »Sedem, pa malo ribic.« Velel je ljudstvu sesti po tleh; in vzel je sedmero hlebov in ribe, se zahvalil, jih razlomil in dajal učencem, učenci pa množicam. Vsi so jedli in se nasitili; in, kar je ostalo koscev, so pobrali – sedem polnih košar.

Avdio posnetek iz projekta Prisluhni Besedi
Sv. Nikolaj (Miklavž) (6. december)

Sv. Nikolaj (Miklavž), obvezni god

Berilo

Postavil sem te za luč narodom

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 49,1-6)

Poslušajte me, otoki, pazite, ljudstva v daljavi! Gospod me je poklical ob rojstvu, mi dal ime že v materinem naročju. Napravil je moja usta kakor oster meč, zakril me je s senco svoje roke, naredil me za gladko puščico, me skril v svojem tulu. Rekel mi je: »Moj služabnik si, Izrael, ki se bom v tebi poveličal.« Jaz pa sem si rekel: »Zaman sem se trudil, za nič in brez koristi sem potratil svojo moč.« Toda pri Gospodu je moja pravica in pri mojem Bogu moje plačilo.

Zdaj pa govori Gospod, ki me je ob rojstvu upodobil za svojega služabnika, da nazaj privedem Jakoba k njemu, da zberem Izraela za njega. Počeščen sem bil v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je torej: »Premalo je, da si mi služabnik, da povzdigneš Jakobove rodove in nazaj privedeš Izraelove rešence. Zato te postavim za luč poganskim narodom, da boš moje zveličanje do konca zemlje.«

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-3.4-5.27.29

Gospodove milosti bom na veke opeval,
rodu za rodom bom oznanjal njegovo zvestobo.
Rekel sem: »Na veke deliš svojo dobroto,
v nebesih utrjuješ svojo zvestobo.«
Odpev
Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.«
Odpev
Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna.
Odpev

Evangelij

Prim. Lk 12,37

Aleluja

Aleluja. Ko bo prišel Gospod, bo posadil svoje služabnike k mizi in jim stregel. Aleluja.

Bodite vedno pripravljeni

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 12,35-40)

35 Vaša ledja naj bodo opasana in svetilke prižgane 36 in vi bodite podobni ljudem, ki čakajo, kdaj se njihov gospod vrne s svatbe, da mu takoj odpró, ko pride in potrka. 37 Blagor služabnikom, ki jih gospod ob svojem prihodu najde čuječe! Resnično, povem vam, da se bo opasal in jih posadil za mizo in bo pristopil ter jim stregel. 38 In če pride ob drugi straži in če pride ob tretji straži in jih tako najde, blagor tem služabnikom! 39 To pa vedite, da bi hišni gospodar, ko bi vedel, ob kateri uri pride tat, čul in bi svoje hiše ne pustil podkopati. 40 Tudi vi bodite pripravljeni; zakaj ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.«Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018