HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 5. junija 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Bonifacij


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja) - p. Maksimilijan File - Stična
(12.5.2013 ob 10h, dolžina: 14:09)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

7. velikonočna nedelja, nedelja sredstev družbenega obveščanja - Danilo Kobal - Podbrdo v Baški grapi
(16.5.2010 ob 10h, dolžina: 4:39)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Bonifacij, obvezni god

Sreda 7. velikonočnega tedna

»Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega.« (Jn 17,15)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Pavel vabi starešine v Efezu, naj ga posnemajo v skrbi za Gospodovo čredo. Zvesti naj bodo evangeliju, budni pred težavami in naj ne iščejo lastnih koristi. Še posebej naj skrbijo za uboge. Ob težavah se ne bom prepustil malodušju, ampak vztrajal v poslanstvu, v katero me kliče Bog. Gospod, daj mi svojega Duha, da bom zvest v poklicu, varoval življenje skupnosti in bom še posebej pozoren do vseh, ki so v stiski.


Evangelij

Jezus odhaja, toda učence pušča v svetu. Bedi nad njimi in jim pomaga, da bi vztrajali v poslanstvu in se ne izgubili. Očeta prosi, da bi jih varoval hudega in jih posvetil v sinovskem zaupanju. Zakoreninjen v Očetovo in Jezusovo ljubezen morem živeti v svetu, ki mi je nasproten. Gospod, pomagaj mi bojevati dober boj vere, da ne popustim hudobiji in se ne oddaljim od tebe.

Primož Krečič

Berilo

Pavel izroča predstojnike in Cerkev Božjemu varstvu

Berilo iz apostolskih del (Apd 20,28-38)

Tiste dni je Pavel govoril starešinam Cerkve v Efezu: »Pazite nase in na vso čredo,v kateri vas je Sveti Duh postavil za predstojnike, da vodite Božjo Cerkev, ki jo je pridobil z lastno krvjo. Vem, da bodo po mojem odhodu prišli k vam grabežljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi. Izmed vas samih bodo vstali možje, ki bodo oznanjali krive nauke, da bi potegnili učence za seboj. Zato bodite čuječi in pomnite, da tri leta nisem nehal noč in dan s solzami opominjati vsakega izmed vas. Zdaj vas prepuščam Bogu in nauku njegove milosti, kateri vas more dvigniti in vam dati delež med vsemi svetimi. Srebra ali zlata ali obleke drugih nisem poželel. Sami veste, da so te roke prislužile, kar je bilo potrebno meni in mojim tovarišem. V vsem sem vam pokazal, da se je treba tako truditi in skrbeti za slabotne in se spominjati besed Gospoda Jezusa, ki je sam rekel: ›Bolje je dajati kakor prejemati.‹«

Ko je to izgovoril, je pokleknil in molil z njimi vsemi. Nastal je velik jok med vsemi in oklenili so se Pavla okrog vratu in ga poljubljali, najbolj žalostni zaradi besede, ki jo je bil rekel, da ne bodo več videli njegovega obličja. In spremili so ga na ladjo.

Psalm 68

Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Ps 68,29-30.33-36

O Bog, izkaži svojo moč,
ti, Močni, ki delaš za nas!
Zaradi tvojega svetišča v Jeruzalemu,
naj ti kralji prinašajo darila.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Kraljestva zemlje, pojte Bogu,
ki se pelje v starodavnih nebesih!
Glej, oglaša se Bog z mogočnim glasom:
»Priznajte Božjo moč!«
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«
Nad Izraelom je njegovo veličastvo,
njegova moč v oblakih.
Strašen je Bog iz svojega svetišča,
on daje moč in silo svojemu ljudstvu.
Odpev: »Vsa zemlja naj poje Gospodu.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Prosil bom Očeta in vam bo dal drugega Tolažnika, daostane pri vas vekomaj. Aleluja.

Kristjani morajo biti med seboj edini

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,11-19)

Tisti čas je Jezus oči povzdignil proti nebu in rekel: »Sveti Oče, ohrani v svojem imenu té, ki si mi jih dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil med njimi, sem jih varoval v tvojem imenu; katere si mi dal, sem jih obvaroval, nobeden izmed njih se ni pogubil razen sina pogubljenja, da se spolni pismo. Zdaj pa grem k tebi; in o tem govorim na svetu, da bi imeli v sebi polnost mojega veselja.

Jaz sem jim izročil tvoj nauk, svet pa jih je sovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Od sveta niso, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz nje poslal v svet. Zanje se jaz posvečujem, da bodo tudi oni posvečeni v resnici.«
Sv. Bonifacij (5. junij)

Sv. Bonifacij, obvezni god

Berilo

Glasniki so poslani po vsej zemlji

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 52,7-10)

Kako ljubke so na gorah noge glasnika, ki oznanja mir, prinaša veselo novico, oznanja rešitev in pravi Síonu: »Tvoj Bog kraljuje!« Poslušaj, tvoji stražarji povzdigujejo glas, vsi skupaj vriskajo, saj gledajo iz oči v oči Gospodovo vrnitev na Sion. Vzklikajte, vriskajte vse skupaj, jeruzalémske razvaline! Kajti Gospod je potolažil svoje ljudstvo, odkúpil Jeruzalem. Gospod je razgálil svojo sveto roko pred očmi vseh narodov in vsi konci zemlje bodo videli, kako naš Bog rešuje.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Mt 28,19a.20b

Aleluja

Aleluja. Pojdite torej in učite vse narode, govorí Gospod. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Aleluja.

Žetev je velika, delavcev pa malo

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 10,1-9)

Tisti čas je Jezus določil drugih dvainsedemdeset in jih poslal pred seboj po dva in dva v vsako mesto in kraj, kamor je hotel sam priti. Govoril jim je:

»Žetev je velika, delavcev pa malo; prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Pojdite; glejte, pošiljam vas kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite mošnje ne torbe ne obuvala in nikogar na potu ne pozdravljajte. V katero koli hišo pridete, recite najprej: ‚Mir tej hiši!‘ In če bo tam sin miru, bo na njem počival vaš mir; če pa ne, se povrne k vam. V tisti hiši pa ostanite ter jejte in pijte, kar imajo; kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne prehajajte iz hiše v hišo. In v katero koli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, kar se pred vas postavi; ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in oznanjujte: ›Približalo se vam je Božje kraljestvo.‹«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019