HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 4. maja 2019

Svetnik za vsak dan
Florjan


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja)
(3.4.2016 ob 11h, dolžina: 12:58)

br. Miha Sekolovnik, kapucin, Škofja Loka

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja - Anton Bedenčič - Repentabor v Italiji
(3.4.2016 ob 10h, dolžina: 8:30)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(3.4.2016 ob 10h, dolžina: 7:26)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(3.4.2016 ob 10h, dolžina: 8:54)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(3.4.2016 ob 9h, dolžina: 14:32)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja
(3.4.2016 ob 8h, dolžina: 14:29)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja - Andrej Marko Poznič - Ihan
(7.4.2013 ob 10h, dolžina: 9:57)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. velikonočna nedelja - bela, nedelja Božjega usmiljenja - Zagradec pri Žužemberku
(11.4.2010 ob 10h, dolžina: 9:13)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Florijan, obvezni god

Sobota 2. velikonočnega tedna, sobota po prvem petku

On pa jim je rekel: »Jaz sem. Ne bojte se!« (Jn 6,20).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Ko se je skupnost širila, so prišle tudi različne napetosti in težave. To je spodbudilo apostole, da so poiskali nove rešitve in razdelili vloge. Uvedli so tudi službo diakonov. Trudil se bom odpravljati napetosti v skupnosti in gledati naprej. Gospod, okrepi mojo ljubezen do cerkvene skupnosti, da ne bom godrnjal in obsojal, ampak bolj poslušal misli ljudi, odpravljal konflikte in iskal rešitve.

Evangelij

Proti večeru so učenci v čolnu na jezeru. Nastane nevihta in jih močno premetava. Zbojijo se za svoje življenje. Naproti jim pride Jezus in jih reši strahu. V preizkušnjah ne bom odnehal. Boril se bom in se zanesel na Gospoda. Gospod, okrepi mojo vero, da bom vedno računal na tvojo pomoč. Pomagaj mi, da bom po bojih z viharji stopil na kopno kot novi človek.

Primož Krečič

Berilo

Prvi diakoni polni Svetega Duha

Berilo iz apostolskih del (Apd 6,1-7)

Tiste dni je število učencev naraščalo in Helenisti so začeli godrnjati zoper Hebrejce, češ da so pri vsakdanji strežbi zanemarjali njihove vdove. Dvanajsteri so sklicali zbor učencev in rekli: »Ne bilo bi prav, da bi mi opuščali Božjo besedo in oskrbovali mize. Izberite si torej, bratje, izmed sebe sedem mož, ki so na dobrem glasu, polni Duha in modrosti; nje bomo postavili za to opravilo, mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju nauka.«

Ta beseda je ugajala vsemu zboru in izvolili so Štefana, moža polnega vere in Svetega Duha, Filipa, Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmena in Nikolaja, spreobrnjenca iz Antiohije; postavili so jih pred apostole in ti so molili ter položili nanje roke. Božja beseda se je širila in število učencev v Jeruzalemu je silno naraščalo; tudi veliko število duhovnikov je bilo veri poslušnih.

Psalm 33

Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«

Ps 33,1-2.4-5.18-19

Radujte se, pravični, v Gospodu:
poštenim se spodobi, da ga hvalijo.
Slavite Gospoda s citrami,
igrajte mu na harfo z deseterimi strunami.
Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«
Gospodova beseda je prava
in vse njegovo delo zanesljivo.
Ljubi, kar je prav in pravično,
zemlja je polna Gospodove dobrote.
Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«
Gospodove oči so uprte na nje, ki se ga bojijo,
na nje, ki upajo v njegovo milost,
da otme njih duše smrti
in jih ob lakoti preživlja.
Odpev: »Tvoje usmiljenje, Gospod, bodi nad nami.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Če ste vstali s Kristusom, iščíte, kar je zgoraj, kjer je Kristus sedeč na Božji desnici. Aleluja.

Apostoli vidijo Jezusa hoditi po morju

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,16-21)

Ko se je zvečerilo, so šli Jezusovi učenci k morju, stopili v čoln in se peljali na drugo stran morja, proti Kafarnáumu. Že se je bilo stemnilo in Jezus še ni prišel k njim, morje pa se je vzdigovalo, ker je pihal močan veter. Ko so prevozili nekako petindvajset ali trideset tečajev, so ugledali, da gre Jezus po morju in se bliža čolnu ter so se prestrašili. On jim je pa rekel: »Jaz sem, ne bojte se!« Radostno so ga torej vzeli v čoln in takoj je bil čoln pri kraju, kamor so pluli.
Sv. Florijan (4. maj)

Sv. Florijan, sobota po prvem petku, obvezni god

Berilo

Ti so prišli iz velike bridkosti

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 7,9-17)

Zatem sem videl veliko množico, ki je nihče ni mogel prešteti, iz vseh narodov in rodov in ljudstev in jezikov; stali so pred prestolom in pred Jagnjetom, oblečeni v bela oblačila in s palmami v rokah. 10 In klicali so z močnim glasom: »Zveličanje (prihaja) od našega Boga, ki sedi na prestolu, in od Jagnjeta!« 11 In vsi angeli so stali okrog prestola in starešin in štirih živih bitij in so padli pred prestolom na svoje obličje ter Boga molili, 12 govoreč: »Amen. Hvala in slava in modrost in zahvala in čast in oblast in moč našemu Bogu na vekov veke. Amen.« 13 In spregovoril je eden izmed starešin ter mi rekel: »Ti, ki so oblečeni v bela oblačila, kdo so in od kod so prišli?« 14 In odgovoril sem mu: »Moj Gospod, ti veš.« In rekel mi je: »To so tisti, ki so prišli iz velike bridkosti ter so oprali svoja oblačila in jih očistili v Jagnjetovi krvi. 15 Zato so pred božjim prestolom in mu služijo noč in dan v njegovem svetišču in sedeči na prestolu bo prebival nad njimi. 16 Ne bodo več lačni, ne žejni, tudi sonce jih ne bo peklo, ne druga vročina; 17 zakaj Jagnje, ki je v sredi pred prestolom, jih bo paslo ter jih vodilo k virom živih vodá; in Bog bo obrisal vse solze z njih oči.«

Psalm 126

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.
Odpev
Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.
Odpev
Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.
Odpev
Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.
Odpev

Evangelij

Mt 10,39

Aleluja

Aleluja. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Aleluja.

Kristjan mora biti pripravljen na trpljenje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 10,34-39)

34 Ne mislite, da sem prišel zato, da prinesem na zemljo mir; nisem prišel, da prinesem mir, ampak meč. 35 Prišel sem namreč, da ločim sina od očeta in hčer od matere in snaho od tašče; 36 in človeku bodo sovražniki njegovi domači. 37 Kdor ljubi očeta ali mater bolj ko mene, ni mene vreden; in kdor ljubi sina ali hčer bolj ko mene, ni mene vreden; 38 in kdor ne vzame svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. 39 Kdor najde svoje življenje, ga bo izbubil; in kdor svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo našel.Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019