HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 31. julija 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Ignacij Lojolski


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (17. nedelja med letom) - Ivan Šelih - Šmartno ob Dreti
(28.7.2013 ob 10h, dolžina: 9:59)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom - Gabrijel Knez - Vrhe pri Slovenj Gradcu
(25.7.2010 ob 10h, dolžina: 6:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Ignacij Lojolski, obvezni god

Sreda 17. tedna med letom (leto I)

»Nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere.« (Mt 13,45-46)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzes se je vrnil s Sinajske gore in prinesel novi tabli zaveze. Njegov obraz je žarel od Božje bližine in ljudstvo se mu je balo približati. Ob tej drži in sijaju se kaže podoba Kristusa, ki se je na gori razkril v Božji slavi. Odkrival bom Jezusovo lepoto in sledil njegovemu učenju. Gospod, ti si razodetje nevidnega Boga. Pomagaj mi uresničevati zapovedi, da bo vse moje življenje izžarevalo tvojo slavo.

Evangelij

Nebeško kraljestvo je podobno dragocenemu biseru in skritemu zakladu, ki ga je treba dobiti. Čim bolj je nekaj pomembno, tem bolj se je treba za to potruditi. Ta zaklad in ta biser je Bog v meni. Odprl se bom njegovi ljubezni in jo iskal z vsemi močmi. Če bo treba, se bom za to odpovedal drugim stvarem. Gospod, daj mi moči, da bom cenil tvojo ljubezen in se veselil tvoje bližine.

Primož Krečič

Berilo

Ljudstvo se boji Božjega sijaja na Mojzesovem obličju

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 34,29-35)

Mojzes je tedaj prihajal s Sinajske gore; obe tabli postave sta bili v Mojzesovih rokah, ko je prihajal z gore; in Mojzes ni vedel, da žari koža njegovega obličja zaradi pogovora z Gospodom. Aron in vsi Izraelovi sinovi so videli Mojzesa in glej, njegovo obličje je žarelo, zato so se mu bali približati. Mojzes pa jih je poklical in vrnili so se k njemu Aron in vsi knezi občine in Mojzes je govoril z njimi. Nato so se približali vsi Izraelovi sinovi in zapovedal jim je vse, kar je Gospod na Sinajski gori govoril z njim.

Ko je Mojzes nehal govoriti z njimi, je dal zagrinjalo na svoje obličje. Kadar je Mojzes prišel pred Gospoda, da bi z njim govoril, je snel zagrinjalo, dokler ni odšel; potem je odšel in govoril Izraelovim sinovom vse, kar mu je bilo zapovedano. Izraelovi sinovi so videli Mojzesovo obličje, da je žarela koža njegovega obličja. Potem pa je Mojzes spet dal zagrinjalo na obličje, dokler ni šel, da bi govoril z Gospodom.

Psalm 99

Odpev: »Svet si, Gospod, naš Bog.«

Ps 99,5.6.7.9

Poveličujte Gospoda, našega Boga,
padite na tla pred njega,
ker je svet.
Odpev: »Svet si, Gospod, naš Bog.«
Mojzes in Aron sta med njegovimi duhovniki,
Samuel je med njimi, ki so ga klicali,
klicali so Gospoda in jih je usliševal.
Odpev: »Svet si, Gospod, naš Bog.«
V oblačnem stebru jim je govoril;
slišali so njegove ukaze,
zapoved, katero jim je dal.
Odpev: »Svet si, Gospod, naš Bog.«
Poveličujte Gospoda, našega Boga,
padite na tla na njegovi sveti gori:
svet je Gospod, naš Bog!
Odpev: »Svet si, Gospod, naš Bog.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Sprejmite v krotkosti vsajeno besedo, ki more rešiti vaše duše. Aleluja.

Za Božje kraljestvo bodimo pripravljeni žrtvovati vse

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,44-46)

Tisti čas je rekel Jezus množicam: Nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je človek našel in skril; in od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, ter kupi tisto njivo. Tudi je nebeško kraljestvo podobno trgovcu, ki je iskal lepih biserov. Ko je našel dragocen biser, je šel in prodal vse, kar je imel, in ga je kupil.
Sv. Ignacij Lojolski (31. julij)

Sv. Ignacij Lojolski (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. je ob različnih priložnostih spregovoril o sv. Ignaciju Lojolskem, ustanovitelju Družbe Jezusove, ki danes goduje. V nagovoru pred Angelovim češčenjem prvega avgusta 2010 je dejal: »Živel je v 16. stoletju, spreobrnil sej e ob prebiranju Jezusovega življenja in življenja svetnikov med dolgim okrevanjem zaradi rane, ki jo je dobil med bojem. To kar je bral, ga je tako navdušilo, da se je odločil hoditi za Gospodom.« ...

Benedikt XVI. je med obiskom papeške univerze Gregoriane, ki je bila od nekdaj ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Avguštin razlaga: »Pred nami je velik paradoks. Po eni strani moramo ljubiti svoje sovražnike, po drugi strani pa moramo sovražiti naše družine, če nas ovirajo pri večnem življenju.« Sv. Ciril Aleksandrijski pojasnjuje: »V resnici nam Kristus pravi, ne da ne smemo ljubiti svoje družine, temveč da si ne smemo dovoliti ljubiti jo bolj kot njega.« Sv. Avguštin dodaja: »Istočasno ne smemo pustiti, da naša naravna mati in naša čustva do nje nadomestijo našo ljubezen do svete ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Berilo

Vse delajte v Božjo slavo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 10,31-33; 11,1)

31 Najsi torej jeste ali pijete ali kaj delate, vse delajte v božjo slavo. 32 Brez spotike bodite Judom in Grkom in božji cerkvi, 33 kakor skušam tudi jaz v vseh rečeh ugoditi vsem in pri tem ne iščem tega, kar meni koristi, ampak to, kar množici, da bi se zveličali. Bodite moji posnemovalci, kakor sem jaz Kristusov.

Psalm 111

Odpev: »Blagor človeku, ki se boji Gospoda.«

Ps 111,1-9

Aleluja.
Slavil bom Gospoda z vsem srcem
v zboru pravičnih in v srenji.
Velika so Gospodova dela,
preiskovanja vredna za vse, ki jih ljubijo.
Njegovo delo je polno veličastva in sijaja,
njegova pravičnost ostane na veke.
Obrnil je spomin na svoje čudeže,
Gospod je usmiljen in milostljiv;
jed daje njim, ki se ga bojé;
vekomaj se spominja svoje zaveze.
Svojemu ljudstvu je pokazal moč svojih del,
ko jim je dal posest narodov.
Dela njegovih rok so zvestoba in pravičnost,
trdne so vse njegove zapovedi,
postavljene za vek in veke,
izpolnjene zvesto in pravično.
Poslal je rešitev svojemu ljudstvu,
potrdil je svojo zavezo za vekomaj;
sveto in častitljivo je njegovo ime.

Evangelij

Prim. Mt 19,27-29

Aleluja

Aleluja. Vi, ki ste zaradi mene in evangelija vse zapustili, boste prejeli stokratno in dobili v delež večno življenje. Aleluja.

Kristusov učenec se odpove vsemu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 14,25-33)

Tisti čas so z Jezusom potovale velike množice. Obrnil se je in jim rekel: »Če kdo pride k meni in ne zavrača svojega očeta, matere, žene, otrok, bratov, sester in celo svojega življenja, ne more biti moj učenec. Kdor ne nosi svojega križa in ne hodi za menoj, ne more biti moj učenec.

Kdo izmed vas, ki hoče zidati stolp, prej ne séde in ne preračuna stroškov, ali ima dovolj, da ga bo dokončal? Sicer se lahko zgodi, da postavi temelj, zidave pa ne more dokončati; in vsi, ki bi to videli, bi se mu začeli posmehovati in bi govorili: ›Ta človek je začel zidati, pa ni mogel dokončati.‹

Ali: kateri kralj, ki gre na vojsko proti drugemu kralju, ne bo prej sédel in se posvetoval, ali se more z deset tisoč možmi postaviti po robu njemu, ki prihaja nadenj z dvajset tisoči? Če se ne more, pošlje poslanstvo, ko je oni še daleč, in sprašuje, kakšni so pogoji za mir.

Takó torej nobeden izmed vas, ki se ne odpove vsemu, kar ima, ne more biti moj učenec.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2020