HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 31. januarja 2018

Zadnja homilija (4. nedelja med letom) - Jože Kovačec - Polzela
(1.2.2015 ob 10h, dolžina: 7:54)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

4. nedelja med letom
(1.2.2015 ob 10h, dolžina: 12:54)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

4. nedelja med letom
(1.2.2015 ob 9h, dolžina: 10:28)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

4. nedelja med letom - Tone Vrisk - Črna na Koroškem
(29.1.2012 ob 10h, dolžina: 9:59)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

4. nedelja med letom - Šmarjeta na Dolenjskem
(1.2.2009 ob 10h, dolžina: 12:41)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Janez Bosko, obvezni god

Sreda 4. tedna med letom (leto II)

»In čudil se je njihovi neveri« (Mr 6,6)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Preštevanje ljudstva je proti volji Boga, ki lahko sodi in meri število Izraelcev. David je grešil, več tisoč ljudi pa je umrlo za kugo. Zato se čuti krivega in prosi Boga za rešitev. Ne bom se zanašal na zunanje uspehe in bom svoje moči postavil v službo Božjih načrtov in darov. Gospod, reši me napuha, da ne bom delal po svoje, ampak zaupal tvoji volji in delal, kakor hočeš ti.

Evangelij

Opazujem, kako se obnašajo domačini do Jezusa v shodnici. Ko oznanja, se začudijo, potem pa se nad njim pohujšujejo, saj ostaja zanje le domačin iz preproste družine. Če bom odprt za Božje delovanje in priznal Jezusa za Gospoda, bo v meni uresničil svoje odrešenje. Gospod, daj, da te bom brez pomislekov sprejel za Božjega Sina in ne zgolj kot tesarja iz Nazareta.

Primož Krečič

Berilo

David greši s štetjem prebivalstva

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 24,2.9-17)

Kralj David je naročil vojskovodju Joabu, ki je bil pri njem: »Prehodi vse Izraelove rodove od Dana do Bersabe in preštejte ljudstvo, da bom vedel število prebivalstva.« Joab je izročil kralju število preštetega ljudstva: v Izraelu je bilo osemsto tisoč z mečem oboroženih vojakov, v Judovem rodu pa petsto tisoč mož. Ko je David preštel ljudstvo, mu je srce bilo. Zato je rekel Gospodu: »Zelo sem grešil s tem, kar sem storil. Ali zdaj, Gospod, odpusti, prosim, krivdo svojemu hlapcu, kajti ravnal sem zelo nespametno! « Ko je David zjutraj vstal, je prišla Gospodova beseda preroku Gadu, Davidovemu vidcu: »Pojdi in povej Davidu: ›Tako govori Gospod: Troje ti predlagam; izberi si eno izmed tega, da ti storim!‹« Gad je prišel k Davidu in mu sporočil: »Ali naj ti pridejo v deželo tri leta lakote? Ali naj tri mesece bežiš pred svojimi nasprotniki, ki te bodo preganjali? Ali naj bo v tvoji deželi tri dni kuga? Premisli sedaj in glej, kaj naj odgovorim njemu, ki me je poslal!«

David je rekel Gadu: »Zelo sem v stiski. Rajši pademo v roke Gospodu; njegovo usmiljenje je namreč veliko. Ljudem pa ne bi rad padel v roke.« Gospod je torej poslal nad Izraela kugo od jutra do določenega časa. In pomrlo jih je izmed ljudstva od Dana do Bersabe sedemdeset tisoč mož. Ko je angel stegnil roko nad Jeruzalem, da bi ga pokončal, je bilo Gospodu žal zaradi zla; zato je rekel angelu, ki je pokončaval ljudstvo: »Dosti je, umakni zdaj svojo roko!« Bil pa je Gospodov angel pri gumnu Jebusejca Arevna.

Ko je David videl angela, ki je pobijal ljudstvo, je rekel Gospodu: »Glej, jaz sem se pregrešil in jaz sem storil hudo; ti pa, ovce, kaj so storili? Tvoja roka bodi, prosim, zoper mene in zoper hišo mojega očeta!«

Psalm 32

Odpev: »Gospod, odpusti krivdo mojega greha.«

Ps 32,1-2.5.6.7

Blagor mu, komur je krivičnost odpuščena,
ki mu je greh izbrisan.
Blagor človeku, ki mu Gospod ne prišteva krivde
in v čigar duhu ni prevare.
Odpev: »Gospod, odpusti krivdo mojega greha.«
Svoj greh sem ti priznal
in svoje krivde nisem prikrival.
Rekel sem: »Priznam svojo krivdo Gospodu«,
in ti si odpustil krivdo mojega greha.
Odpev: »Gospod, odpusti krivdo mojega greha.«
Zato bom v stiski pobožno molil k tebi;
še tako velike vode me ne bodo dosegle.
Ti si mi zavetje v stiski,
obdal me boš z veseljem ob moji rešitvi.
Odpev: »Gospod, odpusti krivdo mojega greha.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Prerok je brez časti v domačem kraju

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,1-6)

Tisti čas je Jezus odšel v svoj kraj in spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel v shodnici učiti in mnogi so strme poslušali ter govorili: »Od kod ima ta vse to in kakšna je modrost, ki mu je dana, in kakšni čudeži se godijo po njegovih rokah? Ali ni to tesar, sin Marije in brat Jakoba in Jožefa in Juda in Simona? In ali niso njegove sestre tukaj pri nas?« In spotikali so se nad njim. Jezus jim je pa rekel: »Ni brez časti prerok, razen v svojem kraju in med svojimi sorodniki in na svojem domu.« In ni mogel tam storiti nobenega čudeža, razen da je na nekatere bolnike položil roke in jih ozdravil. Čudil se je njihovi nevernosti. In hodil je po vaseh v okolici in učil.
Sv. Janez Bosko (31. januar)

Sv. Janez Bosko (leto II), obvezni god

Berilo

Mislite na to, kar je sveto

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 4,4-9)

Veselite se vedno v Gospodu; zopet pravim: Veselite se! Vaša blagost bodi znana vsem ljudem. Gospod je blizu. Nikar ne bodite v skrbeh, ampak v vsem razodevajte svoje želje Bogu v molitvi in prošnji z zahvalo. In božji mir, ki vsak razum presega, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Končno, bratje: kar je resnično, kar pošteno, kar pravično, kar čisto, kar ljubeznivo, kar je častno, karkoli je krepostno in karkoli hvale vredno, to imejte v mislih. Česar ste se naučili, kar ste prejeli in slišali in na meni videli, to izvršujte, in Bog miru bo z vami.

Psalm 33

Odpev: »Slavil bom Gospoda vekomaj.«

Ps 33,2-9

Slavite Gospoda s citrami,
igrajte mu na harfo deseterih strun!
Pojte mu novo pesem,
dobro mu pojte, da bo donelo!
Zakaj Gospodova beseda je prava
in vse njegovo delo je zanesljivo.
Ljubi, kar je prav in pravično,
zemlja je polna Gospodove milosti.
Z Gospodovo besedo je nebo narejeno
in z dihom njegovih ust vsa nebesna vojska.
Kakor v mehu zbira morske vode,
in v shrambe devlje vodovje globin.
Boj se Gospoda vsa zemlja,
pred njim naj trepetajo vsi prebivalci na svetu!
Zakaj on je rekel in je nastalo,
on je ukazal in je bilo.

Evangelij

Prim. Mt 11,25

Aleluja

Aleluja. Slávljen si, Oče, Gospod neba in zemlje, ker si malim razodel skrivnosti nebeškega kraljestva. Aleluja.

Postanite kakor otroci

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 18,1-5.10)

V tistem času so učenci pristopili k Jezusu in rekli: »Kdo je največji v nebeškem kraljestvu?« Jezus je poklical otroka, ga postavil v sredo mednje in rekel: »Resnično, povem vam: Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci, ne pridete v nebeško kraljestvo. Kdor se torej poniža kakor ta otrok, tisti je največji v nebeškem kraljestvu. In kdor sprejme katerega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Glejte, da ne boste zaničevali katerega teh malih; kajti povem vam, da njihovi angeli v nebesih vedno gledajo obličje mojega Očeta, ki je v nebesih.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018