HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za torek, 30. julija 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Peter Krizolog


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (17. nedelja med letom) - Ivan Šelih - Šmartno ob Dreti
(28.7.2013 ob 10h, dolžina: 9:59)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

17. nedelja med letom - Gabrijel Knez - Vrhe pri Slovenj Gradcu
(25.7.2010 ob 10h, dolžina: 6:55)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Torek 17. tedna med letom (leto I)

»Kdor ima ušesa, naj posluša.« (Mt 13,43)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bog je usmiljen do grehov ljudstva. Poseben kraj za njegovo češčenje je v shodnem šotoru, ki je zunaj šotorišča. Vsi se pridružijo molitvi, ko gre Mojzes v shodni šotor. Pri molitvi sta pomembni zavest grešnosti in odprtost, da sprejmemo dar usmiljenja. Nekateri ljudje imajo še globljo izkušnjo te molitvene predanosti. Gospod Jezus, hvala za vse, ki mi pomagajo vstopati v domačnost s teboj in Očetom.

Evangelij

Jezus razlaga priliko o ljuljki in pšenici, ki je povezana s sodbo. Čeprav se ljudje ne menijo za Boga in živijo napuhnjeno, bo ob koncu sveta prišlo do dokončne ločitve med dobrim in zlim. Bolj se bom zavedal, da svojo prihodnost pripravljam z vsakdanjim izpolnjevanjem Božje volje. Gospod, daj mi moči, da bom odgovorno uresničeval svoje poslanstvo, ki mi ga daješ.

Primož Krečič

Berilo

Mojzesov osebni stik z Bogom

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 33,7-11;34,5-9.28)

Tedaj je Mojzes vzel šotor in ga razpel zanj zunaj tabora, nekoliko proč od tabora, in ga imenoval shodni šotor. Kdor koli je iskal Gospoda, je šel ven k shodnemu šotoru, ki je bil zunaj tabora. Kadar koli je šel Mojzes ven k taboru, je vstalo vse ljudstvo. Vsak je stal pri vhodu svojega šotora ter gledal za Mojzesom, dokler ni prišel k šotoru. Ko je pa Mojzes prišel k šotoru, se je spustil dol oblačni steber ter stal pri vhodu v šotor; tedaj je Gospod govoril z Mojzesom. Ko je vse ljudstvo videlo, da je oblačni steber stal pri vhodu v šotor, je vse ljudstvo vstajalo in se poklanjalo, vsak pri vhodu svojega šotora. Govoril pa je Gospod z Mojzesom od obličja do obličja, kakor govori človek s svojim prijateljem. Potem se je vrnil v tabor, njegov služabnik, Nunov sin Jozue, ki je bil še mladenič, pa se ni umaknil iz šotora.

Mojzes je klical Gospodovo ime Jahve. Gospod je šel mimo njega in klical: »Jahve, Jahve, usmiljen in milostljiv Bog, prizanesljiv in velik v milosti in zvestobi, ki hrani milost za tisoče, odpušča krivdo, hudobijo in pregreho; vendar pa ne pušča brez kazni, ampak kaznuje krivdo očetov na sinovih in vnukih do tretjega in četrtega roda.« Tedaj se je Mojzes hitro priklonil do tal in molil: »Če sem našel milost v tvojih očeh, Gospod, naj hodi, prosim, Gospod v naši sredi. Ljudstvo je namreč trdovratno. A odpusti našo krivdo in našo pregreho in vzemi nas za svojo lastnino!«

Bil je tam pri Gospodu štirideset dni in štirideset noči; kruha ni jedel in vode ni pil. Napisal je na tabli besede zaveze, desetero zapovedi.

Psalm 103

Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Ps 103,6-7.8-9.10-11.12-13

Pravična dela vrši Gospod,
vsem zatiranim vrača pravico.
Pokazal je Mojzesu svoja pota,
Izraelovim sinovom svoja dela.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Usmiljen in milostljiv je Gospod,
potrpežljiv in zelo milosrčen;
ne vojskuje se vedno,
ne jezi se na veke.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Ne ravna z nami po naših grehih,
ne vrača nam po naših krivdah.
Kakor je nebo visoko nad zemljo,
tako presega njegova milosrčnost naše zasluge.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«
Kakor daleč je vzhod od zahoda,
tako daleč od nas vrže naše pregrehe;
kakor se oče usmili otrok,
se Gospod usmili njih, ki se ga bojé.
Odpev: »Usmiljen in milostljiv je Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Jaz sem pot, resnica in življenje, govori Gospod, nihče ne pride k Očetu, razen po meni. Aleluja.

Prilika o ljuljki med pšenico napoveduje sodbo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,36-43)

Potem ko je Jezus govoril v prilikah, je množice odpustil in šel v hišo. In prišli so k njemu njegovi učenci in rekli: »Razloži nam priliko o ljuljki in njivi!« In odgovoril jim je: »Sejavec dobrega semena je Sin človekov, njiva je svet, dobro seme so otroci kraljestva, ljuljka so otroci hudobe, sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič; žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli. Kakor se torej ljuljka pobira in v ognju sežiga, tako bo ob koncu sveta. Sin človekov bo poslal svoje angele, in pobrali bodo iz njegovega kraljestva vse, kar je pohujšljivega, in tiste, ki delajo krivico; in vrgli jih bodo v ognjeno peč, kjer bo jok in škripanje z zobmi. Takrat se bodo pravični zasvetili kakor sonce v kraljestvu svojega Očeta. Kdor ima ušesa za poslušanje, naj posluša.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019