HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za sredo, 27. novembra 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Virgil


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva) - Srečko Fras - Martjanci
(24.11.2013 ob 10h, dolžina: 9:20)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva
(24.11.2013 ob 9h, dolžina: 7:24)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

34. nedelja med letom — Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - Robert Friškovec - Zavod za prestajanje zaporne kazni Ig
(21.11.2010 ob 10h, dolžina: 7:02)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)


Sv. Modest in Virgil, obvezni god

Sreda 34. tedna med letom (leto I)

»Jaz vam bom namreč dal usta in modrost, kateri vsi vaši nasprotniki ne bodo mogli ugovarjati.« (Lk 21,15)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kralj Baltasar/Belšacár v vinjenosti oskruni svete posode iz templja. Tedaj pa se pokažejo skrivnostni prsti, ki pišejo po steni. Kralj se prestraši, Danijel pa mu razloži, da bo končano njegovo kraljevanje. V življenjskih okoliščinah bom skrbel za trezno glavo in ponižno služenje Gospodu. Gospod, pomagaj mi hoditi po pravi poti, da ne bom prelahek na tvoji tehtnici.

Evangelij

Jezus napoveduje nasprotovanje, ki bo prišlo od voditeljev in celo od domačih. Razlog za to bo vera vanj. Zavračanje pa bo prilika za pričevanje in novo potrditev vere. Tudi mene vabi k pričevanju za evangelij in mi obljublja pomoč, ko se bom moral braniti. Gospod, okrepi me s svojim Duhom, da bom ostal zvest v preizkušnji in pogumno pričeval zate, kjer bo treba.

Primož Krečič

Berilo

Danijel razloži skrivnostno pisanje

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28)

Babilonski kralj Baltazar je priredil veliko gostijo svojim tisoč velikašem, in skupaj s temi tisoči je pil vino. V vinjenosti je dal prinesti zlate in srebrne posode, ki jih je njegov oče Nabuhodónozor odnesel iz templja v Jeruzalemu, da bi iz njih pili kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke.

Tedaj so prinesli zlate in srebrne posode, ki so jih odnesli iz templja, božje hiše v Jeruzalemu, in pili iz njih kralj, njegovi velikaši, njegove soproge in pevke. Pili so vino in slavili bogove iz zlata in srebra, brona, železa, lesa in kamna.

Ob isti uri so se prikazali prsti človeške roke in so pisali nasproti svinčniku na pobeljeni steni kraljeve palače; kralj je opazil dlan roke, ki je pisala. Tedaj je prebledelo kraljevo obličje in njegove misli so ga prestrašile, kolčni zgibi so popustili in njegova kolena so klecala.

Pred kralja so nato pripeljali Daniela. Kralj je spregovoril in rekel Danielu: »Si ti Daniel, eden izmed Judovih ujetnikov, ki jih je kralj, moj oče, pripeljal z Judovega? Slišal sem o tebi, da je duh bogov v tebi in da so pri tebi našli razsvetljenje, razsodnost in izredno modrost. Slišal sem, da moraš dajati razlage in reševati težka vprašanja. Ako torej moreš prebrati pisanje in razložiti njegov pomen, boš oblečen v škrlat, na vratu boš nosil zlato verižico in vladal boš kot tretji v kraljestvu.«

Tedaj je Daniel odgovoril in pred kraljem rekel: »Tvoji darovi naj ostanejo tebi, in svoja darila daj drugemu! Ti, Baltazar, si se vzdignil zoper Gospoda nebes. Posode njegovega templja si dal prinesti predse, in si pil vino iz njih s svojimi velikaši, soprogami in pevkami. Slavil si bogove iz srebra in zlata, brona, železa, lesa in kamna, ki ne vidijo, ne slišijo in nimajo razuma. Toda Boga, v čigar oblasti je tvoj dih življenja in vsa tvoja pota, nisi častil. Zato je poslal dlan roke in je bilo napisano to pisanje. Napisano pa je: Mane, tekel, fares.

To pa je razlaga besed: Mane: Bog je preštel tvoje kraljestvo in mu naredil konec. Tekel: tehtan si bil na tehtnici in najden prelahek. Fares: tvoje kraljestvo bo razdeljeno in dano Medijcem in Perzijcem.«

Spev z odpevom

Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

DanD 3,62-67

Slavite Gospoda, sonce in luna,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, zvezde na nebu,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, dež in rosa,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavite Gospoda, vsi vetrovi,
hvalite in poveličujte ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«
Slavita Gospoda, ogenj in vročina,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Slavita Gospoda, mraz in pripeka,
hvalita in poveličujta ga vekomaj.
Odpev: »Hvalite in poveličujte ga vekomaj.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Bodi zvest do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja. Aleluja.

Jezus napove preganjanje učencev in Božje varstvo nad njimi

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,12-19)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Po vas bodo stegnili roke in vas preganjali, izdajali v shodnice in ječe ter vlačili pred kralje in poglavarje zaradi mojega imena. Zgodilo pa se vam bo to v pričevanje. Vtisnite si torej v srce, da ne boste naprej premišljevali, kako bi se zagovarjali. Jaz vam bom dal zgovornost in modrost, ki ji ne bodo mogli nasprotovati ali ji ugovarjati vsi vaši nasprotniki.

Izdajali vas bodo celo starši in bratje in sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas bodo izročili v smrt; vsi vas bodo sovražili zaradi mojega imena, a še las z glave se vam ne bo izgubil. S svojo stanovitnostjo si boste pridobili svoje življenje.
Sv. Modest in Virgil (27. november)

Sv. Modest in Virgil (leto I), obvezni god

Berilo

Gorje mi, če ne bom oznanjal evangelija

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 9,16-19.22-23)

Bratje in sestre, če oznanjam evangelij, nimam pravice, da bi se ponašal, saj je to moja dolžnost. Kajti gorje meni, če evangelija ne bi oznanjal! Ko bi namreč to delal na lastno pobudo, bi imel plačilo. Če pa tega ne delam na lastno pobudo, mi je bilo zaupano oskrbništvo. Kaj je torej moje plačilo? To, da zastonj oznanjam evangelij in da pri tem ne izkoriščam svoje pravice, ki mi gre iz evangelija. Čeprav sem od vseh neodvisen, sem vendar postal služabnik vseh, da bi jih čim več pridóbil. Slabotnim sem postal slaboten, da bi pridóbil slabotne. Vsem sem postal vse, da bi jih nekaj zagotovo rešil. Vse delam zaradi evangelija, da bi bil tudi sam deležen njegovih obljub.

Psalm 95

Odpev: »Oznanjajte Gospodova čudovita dela.«

Ps 95,1-3.7.8.10

Pridite, prepevajmo Gospodu,
vzklikajmo Skali našega zveličanja!
Stopimo pred njegovo obličje s hvalnicami,
s spevi ga slavimo!
Zakaj velik Bog je Gospod,
velik kralj nad vsemi bogovi;
Zakaj on je naš Bog,
mi pa smo ljudstvo njegove paše in ovce njegove roke.
O da bi danes poslušali njegov glas:
»Ne zakrknite svojih src kot v Meribi,
kot ob dnevu Mase v puščavi,
10 Štirideset let se mi je gnusil ta rod
in sem rekel: Ljudstvo blodečega srca so,
ti ljudje ne spoznajo mojih potov.

Evangelij

Prim. Mt 4,19

Aleluja

Aleluja. Hodite za menoj, Govori gospod, in napravil vas bom za ribiče ljudi. Aleluja.

Apostoli - ribiči ljudi

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,14-20)

Potem ko so Janeza vrgli v ječo, je prišel Jezus v Galilejo in je oznanjal blagovest o Bogu: »Čas se je dopolnil in Božje kraljestvo se je približalo; spreobrnite se in verujte evangeliju!« Ko je hodil ob Galilejskem morju, je zagledal Simona in Andreja, Simonovega brata, ko sta mreže metala v morje; bila sta namreč ribiča. Jezus jima je rekel: »Hodita za menoj in napravil vaju bom za ribiča ljudi.« Takoj sta mreže popustila in šla za njim. Ko je šel od tam malo dalje, je zagledal Jakoba, Zebedejevega sina, in njegovega brata Janeza; tudi ta dva sta bila v čolnu in sta popravljala mreže; takoj ju je poklical in zapustila sta v čolnu svojega očeta Zebedeja z najemniki in odšla za njim.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019