HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 27. januarja 2018

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Jani Družovec - Hoče pri Mariboru
(25.1.2015 ob 10h, dolžina: 7:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 9h, dolžina: 13:07)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 6h, dolžina: 9:44)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Ciril Murn - Hinje
(22.1.2012 ob 10h, dolžina: 8:58)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Jože Rogač - Podčetrtek
(25.1.2009 ob 10h, dolžina: 10:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Angela Merici, obvezni god

Sobota 3. tedna med letom (leto II)

»Prevzel jih je velik strah in spraševali so se: 'Kdo neki je ta, da sta mu pokorna celo veter in jezero?'« (Mr 4,41)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Po velikem grehu pošlje Bog k Davidu preroka. Ta mu s pomočjo prilike pokaže njegov greh. David ga prizna in se skesa. Zato Gospod ne zavrže Davida, čeprav mora trpeti za povzročeno krivdo. Ob Davidovi izkušnji se bom boril proti grehu in iskal pot k Božjemu odpuščanju. Gospod, hvala, ker mi daješ svojega Duha za pogum, da se kesam svojih grehov in sprejemam tvoje usmiljenje.

Evangelij

Nevihta povzroči strah, Jezus poseže in z močno besedo ustavi besnenje narave. S prestrašenimi učenci začne pogovor o njihovi majhni veri, da še vedno ne zaupajo. Marsikdaj me prime skušnjava, da bi Gospodu očital, da me pusti samega v težavi. Gospod, daj mi moči, da se bom v stiski in nasploh v odločitvah obračal nate in tvojo pomoč. Pridi na pomoč moji šibki veri, da bom zares veroval.

Primož Krečič

Berilo

David skesano prizna svoj greh

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 12,1-7.10-17)

Gospod je poslal preroka Natana k Davidu. Ko je prišel k njemu, mu je rekel: »Dva moža sta bila v nekem mestu, eden bogat, drugi ubog. Bogatin je imel silno veliko drobnice in govedi. Ubožec pa ni imel nič razen ene ovčice, ki jo je kupil in vzredil. Zrastla je pri njem in z njegovimi otroki vred. Jedla je od njegovega grižljaja in pila iz njegovega kozarca. Spala mu je v naročju in bila mu je kakor hči. Ko je prišel popotnik k bogatinu, ni maral vzeti od svoje drobnice ali govedi, da bi pripravil pojedino popotniku, ki je prišel k njemu. Vzel je marveč ovčico ubožcu ter jo pripravil za moža, ki je bil prišel k njemu.«

David se je silno razsrdil nad tistim možem in rekel Natanu: »Kakor resnično živi Gospod, mora umreti mož, ki je to storil! Ovčico mora povrniti četverno, ker je to storil in ni imel usmiljenja!« Natan pa je odgovoril Davidu: »Ti si tisti mož. Zato se nikdar ne umakne meč od tvoje hiše. Kajti zaničeval si me in vzel ženo Hetejca Urija, da bodi tvoja žena. Tako govori Gospod: Glej, spravil bom nesrečo nadte, iz tvoje hiše. Vzel bom tvoje žene pred tvojimi očmi ter jih dal tvojemu bližnjemu, da bo pri tvojih ženah pred očmi tega sonca. Ti si sicer delal na skrivnem, jaz pa bom to storil pred vsem Izraelom in pred soncem.«

Tedaj je David rekel Natanu: »Grešil sem zoper Gospoda.« Natan je Davidu odgovoril: »Gospod ti tudi odpušča greh; ne boš umrl. Toda ker si s tem dejanjem pohujšal Gospodove sovražnike, bo umrl sin, ki se ti je rodil.« Nato je Natan odšel domov. Gospod pa je z boleznijo udaril otroka, ki ga je Davidu rodila Urijeva žena.

David je zaradi dečka prosil Boga. Strogo se je postil in kadar je prišel domov, je ležal čez noč na tleh. Starešine njegove hiše so pristopili k njemu in ga silili, da bi vstal s tal, pa ni hotel; tudi ni nič jedel z njimi.

Psalm 51

Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«

Ps 51,12-13.14-15.16-17

Čisto srce, o Bog, mi ustvari
in duha stanovitnosti v meni obnovi!
Ne zavrzi me izpred svojega obličja
in svojega svetega duha mi ne odvzemi!
Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«
Vrni mi veselje nad tvojim zveličanjem
in duha velikodušnosti v meni obnovi.
Učil bom hudobne tvojih potov
in grešniki se k tebi spreobrnejo.
Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«
Reši me kazni za prelito kri, o Bog;
moj jezik naj se raduje tvoje pravičnosti.
Gospod, odpri moje ustnice
in moja usta bodo oznanjevala tvojo hvalo!
Odpev: »Čisto srce, o Bog, mi ustvari.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospodova beseda ostane vekomaj; to pa je beseda, ki vam je bila oznanjena. Aleluja.

Kristus ima oblast nad vso naravo

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,35-41)

Ko se je tisti dan zvečerilo, je rekel Jezus svojim učencem: »Prepeljimo se na drugo stran.« Pustili so množico ter ga odpeljali s seboj v čolnu, kakor je bil; in še drugi čolni so bili z njim. In nastal je silen vihar, in valovi so pljuskali v čoln, tako da je čoln že zalivalo. On pa je bil na krmi in je na vzglavnici spal. Zbudijo ga ter mu rečejo: »Učenik, ti ni mar, da se potapljamo?« In vstal je, zapretil vetru in rekel morju: »Utihni, umiri se!« In veter je ponehal in nastala je velika tišina. Rekel jim je: »Kaj ste tako boječi? Kako da še nimate vere?« In prevzel jih je velik strah in so govorili med seboj: »Kdo neki je ta, da sta mu pokorna veter in morje?«
Sv. Angela Merici (27. januar)

Sv. Angela Merici (leto II), obvezni god

Berilo

Bog je izbral nespametne in slabotne

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 1,26-31)

Glejte, bratje, kakšni ste poklicani: ni veliko modrih po mesu, ne veliko mogočnih, ne veliko imenitnih; marveč, kar je na svetu nespametnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil modre, in kar je na svetu slabotnega, si je Bog izvolil, da bi osramotil, kar je močnega; Bog si je izvolil, kar je na svetu preprostega in zaničevanega, to, kar ni nič, da uniči to, kar je, da se noben človek ne bo hvalil pred njim.

Od njega pa ste vi v Jezusu Kristusu, ki nam je postal modrost od Boga in pravičnost in posvečenje in odrešenje, kakor je pisano: »Kdor se hvali, naj se hvali v Gospodu.«

Psalm 18

Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Ps 18,8-11

Zamajala se je zemlja in se stresla,
temelji gora so strepetali,
zmajali so se, ker se je razsrdil.
Iz njegovih nosnic se je dvigal dim
in požirajoč ogenj iz njegovih ust;
od njega so se vžigali živi oglji.
10 Upognil je nebo in stopil dol:
teman oblak je bil pod njegovimi nogami.
11 Vozil se je na kerubu in letal,
na perutih vetra se je nosil.

Evangelij

prim. Jn 6,63c.68c

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje besede so duh in življenje. Ti imaš besed večnega življenja. Aleluja.

Svet sovraži Jezusove učence

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 17,11-19)

Tisti čas je Jezus povzdignil oči k nebu in molil: »Sveti Oče, ohrani jih v svojem imenu, ki si mi ga dal, da bodo eno kakor midva. Dokler sem bil z njimi, sem jih varoval v tvojem imenu, ki si mi ga dal. Obvaroval sem jih in nobeden izmed njih se ni pogúbil, razen sina pogubljenja, da se izpolni Pismo. Zdaj odhajam k tebi, vendar to govorim na svetu, da bodo imeli v sebi polnost mojega veselja. Izróčil sem jim tvojo besedo, svet pa jih je zasovražil, ker niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Ne prosim, da jih vzameš s sveta, ampak da jih obvaruješ hudega. Niso od sveta, kakor jaz nisem od sveta. Posveti jih v resnici; tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet, in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018