HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 26. julija 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Ana in Joahim


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (16. nedelja med letom) - br. Metod Benedik
(21.7.2013 ob 10h, dolžina: 9:07)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

16. nedelja med letom - Ivo Kožuh - Križe pri Tržiču
(18.7.2010 ob 10h, dolžina: 9:42)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Joahim in Ana, obvezni god

Petek 16. tedna med letom (leto I)

»V dobro zemljo vsejan pa je tisti, ki posluša besedo in jo tudi doume.« (Mt 13,23a)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Mojzesova knjiga govori o deseterih temeljnih zahtevah v odnosu do Boga, do sebe in do drugih. V tem opisu so zlasti poudarjene prve tri zapovedi, ki se nanašajo na Boga. Izpolnjevanje teh zapovedi odgovarja najglobljim hotenjem človeške narave. Nebeški Oče, daj mi moč, da te bom proslavljal kot vsemogočnega in usmiljenega Boga. Če bom upošteval tebe, bodo vse stvari na pravem mestu.

Evangelij

Jezus razlaga priliko o semenu in prikaže različne ovire, da seme ne vzklije in obrodi sadu. Kljub temu obstaja vedno tudi dobra zemlja, ki sprejme seme in obrodi sad. Kakšna zemlja sem jaz, kako poslušam in sprejemam Božjo besedo? Gospod, pomagaj mi odpraviti vse, kar bi moglo ovirati rast tvoje besede v meni. Daj mi moči, da bom zvest in vztrajen v uresničenju tvoje besede.

Primož Krečič

Berilo

Postava je bila dana po Mojzesu

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 20,1-17)

Tiste dni je Bog govoril vse te-le besede: »Jaz sem Gospod, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe, tudi ne kakršne koli podobe tega, kar je zgoraj na nebu ali kar je spodaj na zemlji ali kar je v vodah pod zemljo! Ne moli jih in jim ne služi! Kajti jaz, Gospod, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki pokorim krivdo očetov na sinovih do tretjega in četrtega rodu tistih, ki me sovražijo, izkazujem pa milost do tisočerega rodu onih, ki me ljubijo in moje zapovedi spolnjujejo. Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga! Kajti Gospod ne bo pustil brez kazni njega, ki skruni njegovo ime.

Pomni, da boš posvečeval sobotni dan! Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela! Sedmi dan pa je sobota za Gospoda, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela ne ti ne tvoj sin, ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat; kajti v šestih dneh je Gospod naredil nebo in zemljo, morje, in vse, kar je v njih; sedmi dan pa je počival; zato je Gospod blagoslovil sobotni dan in ga posvetil.

Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel v deželi, ki ti jo da Gospod, tvoj Bog!
Ne ubijaj!
Ne prešuštvuj!
Ne kradi!
Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega!
Ne želi hiše svojega bližnjega; ne želi žene svojega bližnjega, ne hlapca ne dekle ne vola ne osla ne ničesar, kar je tvojega bližnjega!«

Psalm 19

Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Ps 19,8.9.10.11

Gospodova postava je popolna,
poživlja dušo;
Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodove postave so prave,
razveseljujejo srce;
Gospodov ukaz je čist,
razsvetljuje oči.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Gospodov strah je iskren,
ostane vekomaj;
Gospodovi odloki so resnični,
obenem pravični.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«
Zaželeni so bolj ko zlato
in zakladi čistega zlata,
slajši so ko med
in strd iz satovja.
Odpev: »Gospod ima besede večnega življenja.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Razjasni svoj obraz nad svojim služabnikom in úči me svojih zakonov. Aleluja.

Kdor posluša besedo, umeva in obrodi sad

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,18-23)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Vi torej poslušajte priliko o sejavcu: Kadar kdo sliši besedo kraljestva in je ne razume, pride hudi duh in mu ugrabi, kar mu je vsejano v srce: ta je tisti, ki je vsejan ob potu. Seme na kamniti zemlji je pa tisti, ki besedo posluša in jo takoj z veseljem sprejme; nima pa v sebi korenine in je nestanoviten; ko zaradi besede nastane stiska ali preganjanje, se takoj pohujša. Seme, ki je med trnjem, pa je tisti, ki besedo posluša, pa mu posvetne skrbi in zapeljivost bogastva zadušijo besedo, da ostane brez sadu. Seme na dobri zemlji je pa tisti, ki besedo posluša in umeva; ta torej obrodi in daje sad, nekateri stoternega, nekateri šestdeseternega in nekateri trideseternega.«
Sv. Joahim in Ana (26. julij)

Sv. Joahim in Ana (leto I), obvezni god

Berilo

Njihov spomin je večen

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 44,1.10-15)

Hvaliti hočem vrle može, naše očete v njih rodovinah! Bili so polni usmiljenja in njih pravična dela se ne pozabijo. Pri njihovem zarodu ostane blagoslov in njih dediščina pri njihovih vnukih. Pri zavezi ostane njih zarod in njihovi otroci zaradi njih. Na veke ostane njih spomin in njihova slava ne ugasne. Njihova telesa so bila pokopana v miru, a njih ime živi od roda do roda. O njihovi modrosti pripoveduje ljudstvo in njihovo hvalo oznanja občestvo.

Psalm 132

Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«

Ps 132,11.13-14.17-18

Gospod je prisegel Davidu trdno obljubo,
od katere ne bo odstopil:
»Potomca iz tvojega rodu
bom posadil na tvoj prestol.«
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
Gospod je izbral Sion,
si ga zaželel kot svoj sedež:
»To je moje počivališče za vedno;
tu bom prebival, ker sem ga želel.
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«
Tam bom vzbudil Davidu rog,
pripravil lučko svojemu maziljencu.
Njegove sovražnike ogrnem s sramoto,
nad njim pa bo žarela moja krona.«
Odpev: »Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida.«

Evangelij

Prim. Lk 2,25

Aleluja

Aleluja. Pričakovala sta Izraelove tolažbe in Sveti Duh je bil z njima. Aleluja.

Blagor Marijinim staršem

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 13,16-17)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Srečne vaše oči, ker vidijo, in vaša ušesa, ker slišijo; kajti resnično, povem vam: Mnogi preroki in pravični so želeli videti, kar vi vidite, in slišati, kar vi slišite, pa niso slišali.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019