HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za petek, 26. januarja 2018

Zadnja homilija (3. nedelja med letom) - Jani Družovec - Hoče pri Mariboru
(25.1.2015 ob 10h, dolžina: 7:26)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 9h, dolžina: 13:07)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

3. nedelja med letom
(25.1.2015 ob 6h, dolžina: 9:44)

Br. Stane Bešter, kapucin, župnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Ciril Murn - Hinje
(22.1.2012 ob 10h, dolžina: 8:58)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

3. nedelja med letom - Jože Rogač - Podčetrtek
(25.1.2009 ob 10h, dolžina: 10:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sv. Timotej in Tit, obvezni god

Petek 3. tedna med letom (leto II)

»Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej vse razlagal« (Mr 4,34)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

David odkriva, kako en greh sproži mnogo grehov. Ni ga, kjer bi moral biti, v vojni proti Amonitom. Zato pade v poželenju lepe Batšébe. Prešuštvu sledi smrt Urijája in drugi grehi, da bi zakril krivdo. Ob tej grenki izkušnji se bom trudil biti na svojem mestu in se ne predajati lenobi, ki vodi v poželenje. Gospod, vodi mi korake, da bom krepil zvestobo in ne bom nikomur povzročil smrti.

Evangelij

Kmet poseje njivo, potem pa pusti, da seme raste. Seme je majhno, vendar živo in z jasnim načrtom. Ob vlagi in soncu bo skalilo in pognalo novo rastlino. Povabljen sem, da na podoben način razvijem svoje življenje, da bi se vsi darovi in sposobnosti postavili v službo novemu življenju. Gospod, naj se ne zaprem pred tvojo milostjo. Pomagaj mi dejavno sodelovati pri rasti tvojega življenja v meni.

Primož Krečič

Berilo

David potepta Božjo postavo

Berilo iz 2. Samuelove knjige (2 Sam 11,1-4.5-10.13-17)

Ko je preteklo leto, ob času, ko hodijo kralji na vojsko, je David odposlal Joaba in z njim svoje hlapce in vse Izraelce. Opustošili so deželo Amonovih sinov ter oblegali Rabo. David pa je ostal v Jeruzalemu. Proti večeru je David vstal s svojega ležišča in se sprehajal po strehi kraljeve palače. Tedaj je s strehe videl ženo, ki se je kopala. Žena je bila zelo lepa. David je dal poizvedeti o ženi. Rekli so: »To je vendar Eliamova hči Betsabeja, žena Hetejca Urija.« Nato je David poslal poslance in jo dal pripeljati. Ko je prišla k njemu, je bil pri njej.

Ko je žena spočela, je dala Davidu sporočiti: »Spočela sem.« Tedaj je David sporočil Joabu: »Pošlji k meni Hetejca Urija!« Joab je poslal Urija k Davidu. Ko je Urija prišel k njemu, je David vprašal, kako se godi Joabu, kako se godi vojakom in kakšni so bojni uspehi. Potem je David rekel Uriju: »Pojdi v svojo hišo in si umij noge!« Ko je Urija odšel iz kraljeve palače, so prinesli za njim kraljevo jed. Urija pa je spal pri vratih kraljeve palače s hlapci svojega gospoda in ni šel v svojo hišo. Davidu so sporočili: »Urija ni šel v svojo hišo.«

Naslednji dan ga je David povabil, da je pred njim jedel in pil, in ga je upijanil. Toda zvečer je odšel spat na svoje ležišče pri hlapcih svojega gospoda in ni šel v svojo hišo. Zjutraj je David napisal Joabu pismo in ga poslal po Uriju. V pismu je napisal: »Postavite Urija spredaj v najhujši boj! Potem se umaknite od njega, da bo zadet in bo umrl!« Ko je tedaj Joab oblegal mesto, je postavil Urija na kraj, o katerem je vedel, da so tam junaški možje. Ko so planili možje iz mesta in se bojevali z Joabom, so padli nekateri izmed vojakov, izmed Davidovih hlapcev. Tudi Hetejec Urija je umrl.

Psalm 51

Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«

Ps 51,3-7.10-11

Usmili se me, Bog, po svoji milosrčnosti,
po obilnosti svojega usmiljenja izbriši mojo pregreho!
Popolnoma me operi moje krivde
in mojega greha me očisti!
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Svojo pregreho spoznavam
in moj greh mi je vedno pred očmi.
Zoper tebe samega sem grešil
in, kar je zlo pred teboj, sem storil.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Da se skažeš pravičnega s svojim izrekom,
brez graje v svoji sodbi.
Glej, s krivdo sem se rodil
in z grehom me je spočela moja mati.
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«
Daj mi slišati radost in veselje,
naj se vzraduje moje strto srce!
Obrni svoj obraz od mojih grehov
in vse moje krivde izbriši!
Odpev: »Usmili se nas, o Bog, ker smo grešili!«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Gospod, tvoje zapovedi so trdne, postavljene za vse vekove. Aleluja.

Božje seme raste v duši neopazno

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 4,26-34)

Tisti čas je Jezus govoril množicam: »Z Božjim kraljestvom je kakor s človekom, ki je vrgel seme v zemljo: sam spi ponoči in bdi podnevi, seme pa poganja in raste in on sam ne ve, kako. Zemlja poraja sama od sebe: najprej bilko, potem klas, nato polno žito v klasu. Kadar pa sad dozori, pošlje takoj srp, ker je čas žetve.«

In govoril je: »Čemu naj primerjamo Božje kraljestvo ali v kakšni priliki naj ga ponazorimo? Kakor gorčično zrno je, ki je takrat, ko se vseje v zemljo, manjše od vseh semen na zemlji; ko se pa vseje, raste in postane večje ko vsa zelišča in naredi velike veje, tako da morejo ptice neba prebivati v njegovi senci.« V mnogih takih prilikah jim je oznanjal nauk, kakor so ga mogli umevati. Brez prilike jim ni govoril, svojim učencem pa je posebej razlagal vse.
Sv. Timotej in Tit (26. januar)

Sv. Timotej in Tit (leto II), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Timotej in Tit
(kateheza, 13. decembra 2006)
Dragi bratje in sestre!
Potem, ko smo dolgo govorili o velikem apostolu Pavlu, si oglejmo danes oba njegova najožja sodelavca: Timoteja in Tita. Nanju so naslovljena tri pisma, katera po izročilu pripisujemo Pavlu; dve sta namenjeni Timoteju in eno Titu. ...

Timotej je grško ime in pomeni »Bog časti«. Medtem ko ga Luka v Apostolskih delih omenja šestkrat, se Pavel v svojih pismih sklicuje nanj sedemnajstkrat (in še enkrat ga najdemo v pismu Hebrejcem). Iz tega moremo sklepati, ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Pavel hvali Timotejevo vero

Berilo iz 2. pisma apostola pavla Timoteju (2 Tim 1,1-8)

Pavel, apostol Jezusa Kristusa po Božji volji, da oznanja življenje v Jezusu Kristusu, ljubljenemu sinu Timoteju: Milost, usmiljenje in mir od Boga Očeta in Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Hvaležen sem Bogu, ki mu služim od dedov s čisto vestjo, kakor imam v svojih molitvah noč in dan vedno tebe v spominu; spominjam se pri tem tvojih solz in te srčno želim videti, da bi bilo moje veselje popolno; kajti spomnili so me tvoje nehlinjene vere, ki je bila najprej v tvoji stari materi Evníki, prepričan pa sem, da tudi v tebi. Zaradi tega te spominjam, da poživiš Božjo milost, ki je v tebi po polaganju mojih rok. Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in razumnosti. Ne sramuj se torej pričevanja o našem Gospodu in ne mene, njegovega ujetnika, temveč trpi z menoj za evangelij po moči Boga.

*ali*

Pavel, Božji služabnik, apostol pa Jezusa Kristusa, da bi Božji izvoljenci verovali in spoznali resnico, ki je za pobožnost, oprti na upanje v večno življenje, ki ga je Bog, ki ne laže, obljubil pred veki, ob svojem času pa razodel svojo besedo v oznanjevanju, ki mi je bilo zaupano po zapovedi Boga, našega odrešenika – Titu, po skupni veri pravemu sinu: Milost in mir od Boga Očeta in Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Zaradi tega sem te pustil na Kreti, da urediš, kar je še treba, in postaviš po mestih starešine, kakor sem ti naročil.

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-5.21.22.25.27

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
»Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:
Na veke utrdim tvoj zarod,
za vse rodove utemeljim tvoj prestol.«
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Našel sem Davida, svojega služabnika,
s svojim svetim oljem sem ga mazilil,
da bi bila vedno z njim moja roka
in ga krepila moja rama.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Moja zvestoba in moja milost bosta z njim,
v mojem imenu bo zrasla njegova moč;
on me bo klical: Moj oče si ti,
moj Bog in skala mojega zveličanja.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

Lk 22,26

Aleluja

Aleluja. Kdor je največji med vami, naj bo kakor najmlajši, in predstojnik kako strežnik. Aleluja.

Jezus prepušča kraljestvo apostolom

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 22,24-30)

Tisti čas je nastal prepir med apostoli, kateri izmed njih se zdi, da je največji. Jezus jim je pa rekel: »Kralji poganov gospodujejo nad njimi in tisti, ki imajo oblast nad njimi, se imenujejo ›dobrotniki‹.

Vi pa ne tako. Temveč kdor je največji med vami, naj bo kakor najmlajši in predstojnik kakor strežnik. Kdo je namreč večji: kdor je pri mizi ali kdor streže? Ali ne, kdor je pri mizi? Jaz pa sem sredi med vami kakor tisti, ki streže.

Vi ste, ki ste vztrajali z menoj v mojih preizkušnjah, in jaz vam prepuščam kraljestvo, kakor ga je meni prepustil moj Oče, da boste jedli in pili pri moji mizi v mojem kraljestvu, sedeli na prestolih in sodili dvanajstere Izraelove rodove.«
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2018