HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 25. aprila 2019

Četrtek velikonočne osmine

Svetnik za vsak dan
Sv. Marko


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (Ponedeljek velikonočne osmine)
(28.3.2016 ob 11h, dolžina: 8:21)

br. Mitja Ponikvar, kapucin, Škofja Loka

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

Ponedeljek velikonočne osmine - br. Primož Kovač - Kančevci
(28.3.2016 ob 10h, dolžina: 10:38)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Ponedeljek velikonočne osmine
(6.4.2015 ob 8h, dolžina: 6:07)

Br. Matej Nastran, kapucin, vzgojitelj ponovincev

Vse homilije »

Ponedeljek velikonočne osmine
(21.4.2014 ob 9h, dolžina: 5:47)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

Sv. Marko, evangelist, praznik

Četrtek velikonočne osmine

»Tedaj jim je odprl um, da so doumeli Pisma.« (Lk 24,45)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Peter razloži ljudem, da je bil hromi ozdravljen v moči vstalega Jezusa Kristusa, ki so ga judovski voditelji umorili na križu. Toda Bog je storjeno zlo obrnil v dar za človeštvo. Tudi mene vabi, naj se spreobrnem od vseh slabih del in v velikonočni ljubezni zaživim kot novi človek. Gospod, hvala, ker po svojem daru in človeškem sodelovanju vodiš zgodovino, da se vedno bolj izpolnjuje pri Očetu.

Evangelij

Preplašenim učencem Jezus prinaša mir. Pokaže jim prebodene roke in stran, z njimi poje tudi pečeno ribo. Razsvetli jih, da začnejo brati Sveto pismo v luči tega dogodka. Ne obljublja zunanjega miru, ampak notranji mir in veselje. Gospod, prosim te, bodi moj Učitelj življenja. Daj mi poguma, da me ne bo strah uresničevati velikonočno izkušnjo v vsem, kar sem in delam.

Primož Krečič

Berilo

Bog je oživil mrtvega začetnika življenja

Berilo iz apostolskih del (Apd 3,11-26)

Ko se je ozdravljeni hromi bolnik držal Petra in Janeza, je vse ljudstvo zelo osuplo priteklo k njima v Salomonov stebrenik. Ko je Peter to videl, je spregovoril ljudstvu: »Izraelci, kaj se čudite temu ali kaj strmite v naju, kakor da bi bila z lastno močjo ali s pobožnostjo storila, da ta hodi? Bog Abrahamov in Bog Izakov in Bog Jakobov, Bog naših očetov, je poveličal svojega služabnika Jezusa, ki ste ga vi izdali in zatajili pred Pilatom, ko je ta razsodil, naj bi bil oproščen. Vi ste se Svetemu in Pravičnemu odrekli in prosili, da vam je podaril ubijalca, začetnika življenja ste pa umorili; toda Bog ga je obudil od mrtvih, čemur smo mi priče.

In zaradi vere v njegovo ime je njegovo ime utrdilo tega, ki ga vidite in poznate, in vera, ki je po njem, mu je dala to popolno zdravje vpričo vas vseh. Zdaj pa, bratje, vem, da ste ravnali iz nevednosti, prav tako tudi vaši voditelji. Bog pa je tako dopolnil, kar je bil napovedal po ustih vseh prerokov, da bo namreč njegov Maziljenec trpel. Spokorite se in spreobrnite se torej, da se vam izbrišejo vaši grehi, da tako pridejo od Gospoda časi olajšanja in da pošlje Jezusa, vam namenjenega Mesija. Tega morajo namreč nebesa sprejeti do časov, ko se prenovi vse, o čemer je izdavna Bog govoril po svojih svetih prerokih.

Že Mojzes je rekel: ›Preroka vam bo obudil Gospod, vaš Bog, izmed vaših bratov kakor mene; njega poslušajte v vsem, kar koli vam bo rekel. Kdor pa tega preroka ne bo poslušal, bo iz ljudstva iztrebljen.‹ Pa tudi vsi preroki od Samuela dalje, ki so govorili, so napovedovali te dni. Vi ste sinovi prerokov in zaveze, ki jo je Bog sklenil z vašimi očeti, ko je govoril Abrahamu: ›V tvojem potomcu bodo blagoslovljeni vsi rodovi na zemlji.‹ Za vas najprej je Bog obudil svojega služabnika in ga poslal, da vam je v blagoslov in vsakterega izmed vas odvrne od vaših zlih del.«

Psalm 8

Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«

Ps 8,2.5.6-7.8-9

Gospod, naš Gospod,
kako čudovito je tvoje ime po vsej zemlji!
Kaj je človek, da se ga spominjaš,
ali sin človekov, da skrbiš zanj?
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«
In vendar, naredil si ga le malo nižjega od angelov,
s slavo in častjo si ga ovenčal;
dal si mu oblast nad deli svojih rok,
in vse si podvrgel njegovim nogam.
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«
Drobnico in vso goved,
in tudi poljske živali,
ptice pod nebom in ribe v morju,
vse, kar hodi po morskih stezah.
Odpev: »Kako čudovito je Božje ime po vsej zemlji.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo se in veselimo se ga. Aleluja.

Kristus je moral trpeti in vstati

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 24,35-48)

Tisti čas sta učenca pripovedovala, kaj se je bilo zgodilo na poti in kako sta Jezusa spoznala po lomljenju kruha. Ko so pa o tem govorili, je Jezus sam stopil v sredo mednje in jim rekel: »Mir vam bodi!« Vznemirili so se ter se prestrašili in so mislili, da vidijo duha.

Rekel jim je: »Kaj ste preplašeni in zakaj vam vstajajo dvomi v srcih? Poglejte moje roke in moje noge, da sem jaz sam; potipljite in poglejte, zakaj duh nima mesa in kosti, kakor vidite, da imam jaz.« Ko je to rekel, jim je pokazal roke in noge. Ker pa od veselja še niso verjeli in so se čudili, jim je rekel: »Imate tu kaj jesti?« Dali so mu kos pečene ribe. In vzel je ter vpričo njih jedel. Rekel jim je: »To so besede, ki sem vam jih povedal, ko sem bil še pri vas: Treba je, da se dopolni vse, kar je o meni pisano v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih.«

Tedaj jim je odprl razum, da so umevali pisma. Rekel jim je: »Tako je pisano in tako je bilo treba Kristusu trpeti in vstati tretji dan od mrtvih in v njegovem imenu oznaniti pokoro ter odpuščanje grehov med vsemi narodi, začenši v Jeruzalemu. Vi pa ste priče teh reči.«
Sv. Marko, evangelist (25. april)

Sv. Marko, evangelist

»Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.« (Mt 16,15-16)

Komentar cerkvenih očetov

Sv. Hieronim pravi: »Potem ko jim je izročil povzetek krščanskega nauka, ki je izražen v obliki krsta, vstali Gospod zaukaže svojim učencem, naj gredo po svetu.« Sv. Janez Krizostom pa pravi: »Z vstajenjem je bila Jezusu, potem ko je bil ponižan, povrnjena slava, ki mu pripada. Jezus vabi svoje učence, naj ne gledajo na sedanje nevarnosti, temveč na večne dobrine, ki jih bodo dobili. Obljublja jim tudi, da bo z njimi ter z vsemi tistimi, ki bodo hodili ...

 …

Več ...

Kdo so cerkveni očetje?

Berilo

Peter in Marko pozdravljata učence

Berilo iz 1. pisma apostola Petra (1 Pt 5,5-14)

Preljubi, v medsebojnih odnosih se vsi navzemite ponižnosti, ker se Bog prevzetnim ustavlja, ponižnim pa daje milost. Ponižajte se torej pod mogočno Božjo roko, da vas ob svojem času poviša. Vse svoje skrbi preložite nanj, kajti on skrbi za vas. Trezni bodite, čujte; vaš nasprotnik hudič hodi okrog kakor rjoveč lev in išče, koga bi požrl. Ustavite se mu trdni v veri in vedite, da so vaši bratje po svetu v istem trpljenju.

Bog vse milosti, ki vas je poklical k svoji večni slavi po Jezusu Kristusu, pa vas bo po kratkem trpljenju sam izpopolnil, utrdil, okrepil in postavil na temelj. Njemu slava in moč vekomaj. Amen. Po Silvánu, zvestem bratu, kakor sodim, sem vam na kratko napisal opomin in pričevanje, da je to prava Božja milost, v kateri stojte. Pozdravlja vas soizvoljena Cerkev v Babilonu in moj sin Marko. Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni.

Psalm 89

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,2-3.6.7.16-17

Gospodove milosti bom na veke opeval,
vsem rodovom bom oznanjal tvojo zvestobo.
Rekel sem namreč: »Milost ima večne temelje.«
Z nebes si utrdil svojo zvestobo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Nebesa slavijo tvoja čuda, Gospod,
tvojo zvestobo v zboru svetih;
kdo se bo v oblakih enačil z Gospodom,
kdo bo Gospodu podoben med Božjimi angeli?
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«
Blagor ljudstvu, ki te pozdravlja!
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili,
v tvojem imenu se bodo vedno veselili,
povišani bodo s tvojo pravičnostjo.
Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Evangelij

1 Kor 1,23-24

Aleluja

Aleluja. Oznanjamo križanega Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Aleluja.

Po vsem svetu oznanjujte evangelij

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 16,15-20)

Tisti čas se je Jezus prikazal enajsterim in jim rekel: »Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. Kdor bo veroval in bo krščen, bo zveličan, kdor pa ne bo veroval, bo pogubljen. Tiste, ki bodo verovali, pa bodo spremljala ta znamenja: v mojem imenu bodo izganjali hude duhove, govorili nove jezike, kače dvigali s tal, in če kaj strupenega izpijejo, jim ne bo škodovalo; na bolnike bodo polagali roke in ti bodo ozdraveli.«

Gospod Jezus je bil vzet v nebo, potem ko je z njimi govoril, in je sédel na Božjo desnico. Oni pa so šli in učili povsod; Gospod je delal z njimi in besedo potrjeval z znamenji, ki so jih spremljala.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019