HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za četrtek, 24. januarja 2019

Svetnik za vsak dan
Sv. Frančišek Saleški


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (2. nedelja med letom) - Igor Dolinšek - Ljubljana Koseze
(17.1.2016 ob 10h, dolžina: 8:37)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

2. nedelja med letom
(17.1.2016 ob 10h, dolžina: 12:15)

Br. Jaro Knežević, kapucin, duhovni pomočnik v župniji Ljubljana - Štepanja vas

Vse homilije »

2. nedelja med letom
(17.1.2016 ob 9h, dolžina: 8:35)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

2. nedelja med letom
(17.1.2016 ob 8h, dolžina: 11:18)

Posnetek ene izmed maš v narodnem svetišču na Brezjah

Vse homilije »

2. nedelja med letom - Ivan Jagodic - Šentvid nad Ljubljano
(20.1.2013 ob 10h, dolžina: 8:01)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

2. nedelja med letom - Sebastjan Cerk - Stožice
(17.1.2010 ob 10h, dolžina: 5:35)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Teden molitve za edinost kristjanov (18.-25. januar)


Sv. Frančišek Saleški, obvezni god

Četrtek 2. tedna med letom (leto I)

»Mnogo jih je ozdravil, zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah« (Mr 3,10)

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Kristusov žrtveni dar je popoln in najtesneje povezuje z Očetom. On je zaradi svoje edinstvene nedolžnosti in svetosti najbolj primeren za posrednika med Očetom in ljudmi. Čistost in svetost Kristusovega daru naj sveti tudi mojemu podarjanju Bogu in ljudem. Gospod, pomagaj mi, da bo moja življenjska žrtev gradila edinost med Bogom in ljudmi. Pomagaj mi, da bom vedno odprt za tvoj dar.

Evangelij

Jezus uči, množica ga posluša, ozdravlja bolne in izganja hude duhove. Ti ga celo priznajo za Božjega Sina. Toda ve, da to še ni prava vera. Pripadnost se bo morala prekaliti po poti križa. Sprejel bom Jezusov klic in hodil za njim brez pomišljanja. Gospod, ti si izbral stvarno pot za človeka, da bi ga rešil. Naj bo moja odločitev zate trdna in v vseh okoliščinah.

Primož Krečič

Berilo

Kristus je enkrat opravil daritev za grehe

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 7,25-8,6)

Bratje, Jezus more vedno dajati zveličanje tistim, ki se po njem bližajo Bogu, ker vedno živi, da prosi zanje. Spodobilo se je namreč, da imamo takega velikega duhovnika, ki je svet, nedolžen, neomadeževan, ločen od grešnikov in višji od nebes; ki mu ni treba kakor velikim duhovnikom vsak dan poprej darovati za lastne grehe, potlej za grehe ljudstva. Kajti to je storil enkrat, ko je daroval sam sebe. Postava namreč postavlja za velike duhovnike ljudi, obdane s slabostjo, beseda prisege, ki je prišla za postavo, pa postavlja Sina, vekomaj popolnega.

Glavno pri tem, o čemer govorimo, pa je to, da imamo takega velikega duhovnika, ki je sedel na desno prestola veličastva v nebesih in je služabnik svetišča in pravega šotora, ki ga je postavil Gospod in ne človek. Vsak veliki duhovnik je namreč v to postavljen, da daruje dari in daritve; zatorej je treba, da ima tudi kaj darovati. Ko bi bil torej na zemlji, bi niti ne bil duhovnik, zakaj tu so taki, ki darujejo daritve po postavi; in služijo podobi in senci tega, kar je v nebesih, kakor je bilo naročeno Mojzesu, ko je hotel napraviti šotor: »Glej«, je rekel, »da vse narediš po podobi, ki ti je bila pokazana na gori.« Tako pa je dobil toliko odličnejšo službo, kolikor je tudi srednik boljše zaveze, ki je pač postavljena na boljših obljubah.

Psalm 40

Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Ps 40,7-10.17

Klavnih in jedilnih daritev nisi hotel,
ali ušesa si mi odprl.
Žgalnih žrtev in daritev za greh nisi terjal;
tedaj sem rekel: »Glej, prihajam!«
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«
Tedaj sem rekel: »Glej, prihajam;
v zvitku knjige je o meni pisano:
Spolnjevati tvojo voljo, moj Bog, me veseli
in tvoja postava je v mojem srcu.«
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«
Oznanjeval sem pravičnost v velikem zboru;
glej, svojih ustnic nisem zapiral; Gospod, ti veš.
V tebi naj se radujejo vsi, ki te iščejo,
in tisti, ki želijo tvoje pomoči.
Odpev: »Glej, prihajam, da spolnim tvojo voljo, Gospod.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Danes ne zapirajte svojih src, ampak poslušajte Božji glas. Aleluja.

Jezusa priznavajo celo hudobni duhovi

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 3,7-12)

Tisti čas se je Jezus s svojimi učenci umaknil k morju. Spremljala ga je velika množica iz Galileje; pa tudi iz Judeje, Jeruzalema, Idumeje, z one strani Jordana, iz okolice Tira in Sidona je prišla k njemu velika množica, ko so slišali, kolika dela je izvrševal. Rekel je svojim učencem, naj bo zanj pripravljen čoln zaradi množice, da bi ga ne stiskali. Mnogo jih je namreč ozdravil; zato so tiščali za njim, da bi se ga dotaknili, kateri so bili v nadlogah. Kadar so ga videli hudi duhovi, so padali predenj in vpili: »Ti si Božji Sin.« In zelo jim je zabičeval, naj ga ne razglasijo.
Sv. Frančišek Saleški (24. januar)

Sv. Frančišek Saleški (leto I), obvezni god

Misli Benedikta XVI.

Benedikt XVI. o sv. Frančišku Saleškem pri avdienci v sredo, 2. marca 2011 ...

Dragi bratje in sestre!
»Dieu est le Dieu du coeur humain« ...

 …

Več ...

Benedikt XVI.

Berilo

Poganom je treba oznaniti Kristusovo bogastvo

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 3,8-12)

Meni, najmanjšemu izmed vseh svetih, je bila dana ta milost, da bi poganom oznanil nedoumljivo bogastvo Kristusovo ter vsem pojasnil, kakšen je načrt skrivnosti, od vekov skrite v Bogu, ki je vse ustvaril, 10 da bi se zdaj vladarstvom in oblastem v nebesih po Cerkvi oznanila mnogovrstna božja modrost, 11 po večnem sklepu, ki ga je izvršil v Kristusu Jezusu, našem Gospodu, 12 v katerem imamo srčnost in zaupljiv pristop po veri vanj.

Psalm 88

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 88,2-5.21-22.25.27

Gospod, moj Bog, podnevi vpijem,
ponoči tožim pred teboj.
Naj pride k tebi moja molitev,
nagni svoje uho k mojemu vpitju!
Zakaj moja duša je nasičena s hudim,
moje življenje se bliža kraljestvu smrti.
Štejejo me med pogrezajoče se v jamo,
postal sem kakor mož brez moči.

Evangelij

Jn 10,14

Aleluja

Aleluja. Jaz sem dobri pastir, govorí Gospod, in poznam svoje ovce in moje poznajo mene. Aleluja.

Dobri pastir da življenje za ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkropi –, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2019