HOZANA.si: Božja beseda

«   »

Božja beseda za soboto, 23. avgusta 2014

Svetnik za vsak dan
Roza iz Lime


Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Zadnja homilija (20. nedelja med letom) - br. Janez Papa - Novo mesto - Sveti Lenart
(17.8.2014 ob 10h, dolžina: 11:11)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Druge homilije za ta dan »
Vse homilije »

20. nedelja med letom
(17.8.2014 ob 10h, dolžina: 10:43)

Br. Štefan Kožuh, kapucin

Vse homilije »

20. nedelja med letom
(17.8.2014 ob 9h, dolžina: 11:30)

Msgr. Gašper Rudolf je župnik župnije Medana.

Vse homilije »

20. nedelja med letom - dr. Silvester Novak - Lom pod Storžičem
(14.8.2011 ob 10h, dolžina: 9:52)

Radio Ognjišče vsako nedeljo prenaša sv. mašo iz ene izmed slovenskih župnij.

Vse homilije »

Sobota 20. tedna med letom (leto II)

»Največji med vami bodi vaš strežnik« (Mt 23,11).

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Izraelci se sprašujejo, ali je Bog pozabil na obljube in so bogovi poganov močnejši od njega. Prerok ima videnje, kako je oblak luči napolnil tempelj, kar pomeni nov izhod in vnovično Božje kraljevanje v Izraelu. V teminah in odpadih me Gospod vabi, naj ob njegovi besedi prehodim pot rešitve in se odprem njegovi slavi. Gospod, hvala, da si neutruden Bog med svojim ljudstvom.

Evangelij

Jezus govori o duhovnih voditeljih ljudstva. Očita jim, da so nedosledni, ko drugim nalagajo težke obveznosti, sami pa se jih ne držijo. Pretiravajo s pobožnimi držami in dejanji, da bi jih ljudje hvalili. Trudil se bom iskreno živeti svojo vero in drugih ne obremenjevati z zahtevami, ki jih sam ne živim. Gospod, hvala, ker me učiš stvarne vere, da se trudim iskati to, kar ugaja tebi.

Primož Krečič

Berilo

V templju je Božje veličastvo

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 43,1-7)

Angel me je peljal k vratom, ki so gledala proti vzhodu. In glej, veličastvo Izraelovega Boga je prišlo od vzhoda. Njegovo šumenje je bilo kakor šumenje velikih vodá, zemlja je žarela od njegovega veličastva. Prikazen, ki sem jo videl, je bila kakor prikazen, ki sem jo videl, ko je prišel, da uniči mesto; tudi je bila kakor prikazen, ki sem jo videl ob reki Kobar. Padel sem na obraz.

Gospodovo veličastvo pa je vstopilo pri vzhodnih vratih v tempelj. Duh me je vzdignil in me pripeljal na notranji dvor. Glej, tempelj je bil napolnjen z Gospodovim veličastvom. Slišal sem, kako je nekdo iz templja govoril z menoj, medtem ko je mož še vedno stal poleg mene. Rekel mi je: »Sin človekov, to je prostor za moj prestol, kraj za stopala mojih nog, kjer bom vekomaj prebival med Izraelovimi sinovi.«

Psalm 85

Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«

Ps 85,9-10.11-12.13-14

Poslušam, kaj govori Gospod Bog:
zares, o miru govori svojemu ljudstvu.
Blizu je rešitev tem, ki se ga bojijo
in slava bo prebivala v naši deželi.
Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«
Usmiljenje in zvestoba se bosta srečala,
pravičnost in mir se poljubila;
zvestoba bo pognala iz zemlje,
pravičnost se sklonila z nebes.
Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«
Gospod bo dal blagoslov
in naša dežela bo obrodila svoj sad.
Pravičnost bo hodila pred njim
in zveličanje po sledi njegovih korakov.
Odpev: »Božje slave bo polna vsa zemlja.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Govôri, Gospod, tvoj hlapec posluša; besede večnega življenja imaš. Aleluja.

Jezus vabi k delom po veri

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 23,1-12)

Takrat je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem: Mojzesovo stolico so zasedli pismouki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, držite in izvršujte, po njih delih pa se ne ravnajte; govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena ter jih nalagajo ljudem na rame, a sami jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela pa opravljajo zato, da bi jih ljudje videli: napravljajo si namreč širše molitvene jermene in povečujejo si na oblekah obeske; radi imajo prva mesta na gostijah in prve sedeže v shodnicah in da jih ljudje pozdravljajo na trgih ter kličejo »rabbi«.

Vi pa se ne dajte klicati z imenom »rabbi«, zakaj eden je vaš Učenik, vi vsi ste pa bratje. Tudi ne kličite nikogar na zemlji »oče«, zakaj eden je vaš Oče, nebeški. Tudi se ne imenujte vodniki, zakaj eden je vaš vodnik, Kristus.

Kdor je največji med vami, bodi vaš strežnik. Kdor se bo poviševal, bo ponižan, in kdor se bo poniževal, bo povišan.
Izbira bogoslužnega koledarja — škofija: splošni koledar, red: noben

© HOZANA.si 2021