Božja beseda za torek, 22. novembra 2022

Teden Karitas (od nedelje Kristusa Kralja do prve adventne nedelje)


Sv. Cecilija, obvezni god

Torek 34. tedna med letom (leto II)

»Prišli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrušen.« (Lk 21,6)

Berilo

Bog oznanja čas žetve

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 14,14-19)

Jaz, Janez, sem videl: in glej, bil je bel oblak, in na oblaku je sedel nekdo, ki je bil podoben Sinu človekovemu; imel na glavi zlato krono in v roki oster srp. In prišel je iz svetišča drug angel in je zaklical z močnim glasom sedečemu na oblaku: »Nastavi svoj srp in požanji, ker je prišla ura žetve, zakaj žetev na zemlji je do kraja zrela.« In sedeči na oblaku je zamahnil s svojim srpom po zemlji in zemlja je bila požeta.

Še drug angel je prišel iz svetišča, ki je v nebesih; tudi ta je imel oster srp. In od oltarja je prišel še drug angel, ki je imel oblast nad ognjem; in zaklical je z močnim klicem onemu, ki je imel oster srp: »Nastavi svoj ostri srp ter poreži grozde z vinske trte na zemlji, zakaj dozorele so njene jagode.« In angel je zamahnil s svojim srpom po zemlji ter obral vinsko trto na zemlji in grozde je vrgel v veliko tlačilnico Božjega srda.

Psalm 96

Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«

Ps 96,10.11-12.13

Govorite med narodi: Gospod kraljuje,
utrdil je svet, ki ne omahne,
vladal bo ljudstva po pravici.
Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«
Veselijo naj se nebesa in zemlja,
šumi naj morje in kar ga napolnjuje,
veseli naj se polje in vse, kar je v njem.
Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«
Naj se raduje vse drevje v gozdu
pred Gospodom, ker pride sodit zemljo;
sodil bo s pravičnostjo in v resnici.
Odpev: »Gospod pride sodit zemljo.«

Evangelij

Aleluja

Aleluja. Ozrite se k višku in dvignite glave: vaše odrešenje se približuje. Aleluja.

Veličastni jeruzalemski tempelj bo popolnoma porušen

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 21,5-11)

Ko so nekateri govorili o templju, da je okrašen z lepimi kamni in z darovi, je rekel Jezus: »To, kar vidite – prišli bodo dnevi, v katerih ne bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil razrušen.«

Vprašali pa so ga: »Učenik, kdaj bo torej to in kakšno bo znamenje, ko se bo to zgodilo?« On pa je rekel: »Glejte, da se ne daste premotiti! Mnogo jih bo namreč prišlo z mojim imenom in bodo govorili: ›Jaz sem‹ in ›Čas se je približal.‹ Ne hodite torej za njimi. Ko boste pa slišali o vojskah in uporih, se ne ustrašite; to se mora prej zgoditi, a ne bo še takoj konec.«

Tedaj jim je govoril: »Vstal bo narod zoper narod in kraljestvo zoper kraljestvo; veliki potresi bodo in kužne bolezni in lakota po mnogih krajih; grozote bodo in velika znamenja na nebu.«
Sv. Cecilija (leto II), obvezni god

Berilo

Božja ljubezen do izvoljenega ljudstva

Berilo iz knjige preroka Ozeja (Oz 2,16-17.21-22)

Tako govori Gospod: Glej, popeljem jo v puščavo, spregovorim ji na srce! Tam bo voljna kakor v mladih dneh, kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele. »S teboj se zaročim na veke; s teboj se zaročim v pravičnosti in pravici, v ljubezni in usmiljenju; s teboj se zaročim v zvestobi; in spoznala boš Gospoda.«

Psalm 150

Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«

Ps 150,1-6

Hvalite Gospoda v njegovem svetišču,
hvalite ga na njegovem veličastnem nebu!
Hvalite ga zaradi njegovih mogočnih del,
hvalite ga zaradi njegovega najvišjega veličastva!
Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«
Hvalite ga z glasom trobente,
hvalite ga na harfo in citre!
Hvalite ga z bobnico in rajalnim plesom,
hvalite ga na strune in piščali!
Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«
Hvalite ga na cimbale milozvočne,
hvalite ga na cimbale močno doneče!
Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Vse, kar diha, naj hvali Gospoda.
Odpev: »Vse, kar diha, naj hvali Gospoda!«

Evangelij

Prim. Raz 19,7-9

Aleluja

Aleluja. Nevesta je pripravljena, blagor povabljenim na Jagnjetovo poročno gostijo! Aleluja.

Device čakajo ženina

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13)

Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko: Nebeško kraljestvo bo podobno desetim dekletom, ki so vzele svoje svetilke in šle naproti ženinu. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet pametnih. Nespametne so vzele svetilke, niso pa vzele s seboj olja; pametne pa so vzele olja v posodicah s svetilkami vred. Ker se je pa ženin mudil, so vse podremale in zaspale.

Opolnoči pa nastane vpitje: ›Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!‹ Tedaj vstanejo vsa tista dekleta in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa reko pametnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.‹ Toda pametne odgovorijo: ›Da morda ne poide nam in vam, pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite.‹

Medtem ko so šle kupovat, pride ženin; tiste, ki so bile pripravljene, gredo z njim na svatbo in vrata se zapro. Kasneje pridejo tudi ostala dekleta in pravijo: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On jim pa odgovori: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas.‹ Čujte torej, ker ne veste ne dneva ne ure.

Sv. Cecilija (22. november)

Avdio posnetek dnevne Božje besede

Poslušajte kot podcast.

Svetnik za vsak dan
Sv. Cecilija

Iz knjige Svetnik za vsak Silvestra Čuka se vsak dan na Radiu Ognjišče prebira o svetniku dneva.

Luč Besede rodi življenje

Berilo

Bel oblak je razodetje Sina človekovega z zlatim vencem na glavi. Ta izreka nad ljudmi sodbo, ki jo ponazarjata trgatev in žetev. Njegova sodba pomeni kazen za tiste, ki ga zavračajo, in odrešenje za zveste. Evangelist mi pravi, da bodo šla moja dejanja skozi sodbo ljubezni. Gospod, pomagaj mi dejavno in odgovorno uporabljati darove, da bom v tvoji moči gradil kraljestvo in oznanjeval upanje ter odrešenje.

Evangelij

Judje se čudijo mogočnemu templju, Jezus pa napove njegovo porušenje in pokaže na konec sveta. Pri tem me vabi, naj se ne bi utapljal v radovednosti, ampak da postavim svojo prihodnost v njegove roke. Gospod, hvala, ker znova prihajaš v moje življenje. Daj mi moči, da te bom buden pričakoval in se ne bom dal zapeljati lažnim napovedim in strahovom.

Primož Krečič